Za izgradnju brze ceste Lašva – Travnik – Jajce u dužini od 10,8 kilometara, planirano je 24.400.000 KM, za brzu cestu Lašva – Nević polje 34.700.000 KM, dok će za dionicu prolaz kroz poslovnu zonu Vitez na brzoj cesti Lašva – Nević polje, biti izdvojeno 13.500.000 KM. Sredstva su namjenjena za projektovanje, eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor.

Pet miliona KM predviđeno je za eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor tokom izgradnje južne obilaznice Mostara.

Za izgradnja brze ceste Prača - Goražde, Lot 1 i Lot 2 tunel Hranjen - faza 1., biće izdvojeno 35.000.000 KM za eksproprijaciju i građevinske radove.

Planirano je 5.100.000 KM za spajanje magistralnih cesta M17 i M17.4, sanaciju i rekonstrukciju magistralnih cesta i rasvjete na M17 Ortiješ u gradu Mostaru, te 22.000.000 KM za poddionicu Šićki Brod – Đurđevik, na trasi ceste Tuzla - Sarajevo. Sredstva su namijenjena za eksproprijaciju, projektovanje, građevinske radove i nadzor.

Tri i po miliona KM predviđeno je za studije, projektovanje i revizije na izgradnji gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup - Buća Potok - Pofalici - Velešići - Bentbaša.

Za izgradnju autoceste Orašje - Tuzla, dionica Maoča - Tuzla, Lot V Čanići - Tuzla u dužini od 8 kilometara biće izdvojeno 30.500.000 KM. Sredstva su namijenjena za projektovanje, eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor.

Kada je riječ o izgradnji brze ceste Bihać – Cazin – Kladuša – Republika Hrvatska, planirano je 4.800.000 KM za dionicu Bihać – Cazin, poddionica Kamenica – Bisovac.
Za projektovanje, eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor na izgradnji brze ceste Mostar - Šroki Brijeg - granica Republike Hrvatske, poddionica Mostar Sjever - Vikovići osigurano je 17.900.000 KM, dok će za građevinske radove na sanaciji i rekonstrukciji magistralne ceste Garež – Ustikolina, biti izdvojeno 3.000.000 KM.

Implementatori projekata su JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar i JP Ceste Federacije BiH d.o.o Sarajevo, a o načinu utroška odobrenih sredstava biće potpisani Ugovori između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenih projekata.

Sredstva će se prenositi u tranšama na račun implementatora odobrenih projekata nakon što Ministarstvu dostave dokaze o izvedenim radovima ili uslugama.

U obrazloženju Ministarstva je navedeno da su projekti iz odluke kandidirani iz Programa javnih investicija FBiH, što je preduslov za mogućnost finansiranja iz budžeta, a u skladu sa Uredbom Vlade FBiH o izradi Programa javnih investicija u Federaciji BiH. Također, predloženi projekti su usklađeni s Transportnom strategijom Federacije BiH 2016-2030. godina i predloženim godišnjim planovima JP Autoceste Federacije BiH i JP Ceste Federacije BiH i radi se o nastavku projekata iz 2021. godine.