Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Program raspodjele sredstava za infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u privrednim i poslovno industrijskim zonama Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

U budžetu Kantona Sarajevo za ovu namjenu u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.434.565 KM, od čega su 500.000 budžetska, a 1.943.000 KM su kreditna sredstva. Prema najavama iz resornog ministarstva, naknadno će za ove namjene biti usmjereno još 500.000 KM budžetskih sredstava. 

Program podrazumijeva opremanje industrijskih zona infrastrukturom - pristupni i priključni putevi, komunikacije unutrašnjeg transporta, snabdijevanje vodom, električnom energijom, zemnim gasom, vodovod i kanalizaciju.

Za projekte u industrijskoj zoni  općina Ilidža  planirano je 185.500 KM  i to za sufinansiranje projekta Izgradnja mosta preko rijeke Zujevine (Industrijska zona “Bosanka”, Blažuj), u cilju objedinjavanja tri industrijske enklave i sa uključenim putem i  uključenim mostom. 

U općini  Ilijaš  za sve projekte osigurano je 545.815 KM i to za sufinansiranje izgradnje saobraćajne infrastrukture u industrijskim zonama “Luke” i “Željezara”, asfaltiranje saobraćajnice u krugu industrijske zone “Željezara” Ilijaš,  rekonstrukcija saobraćajnice na relaciji podvožnjaka Stari Ilijaš, nastavak izgradnje saobraćajne mreže unutar industrijske zone “Luke”, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te rekonstrukcija saobraćajnice na relaciji podvožnjaka Stari Ilijaš.

Za općinu Vogošća  predviđen je 415.000 KM i to za  sufinansiranje izgradnja saobraćajnice i mosta preko rijeke Vogošće, sa izmještanjem vrelovoda, kišne i fekalne kanalizacije i vodovoda, u cilju povezivanja nove industrijske zone i magistralnog puta М–18.

Općina Hadžići za sve projekte dobit će 591.250 KM za  sufinansiranje izgradnje vodovodne i fekalne kanalizacione mreže. 

Stotinu hiljada KM bit će implementirano u  općini  Trnovo  za  sufinansiranje projekata kišne i fekalne kanalizacije za Poslovno sportski centar Trnovo  kao i za izgradnju vodovodne mreže za potrebe ovog Centra. 

Za  sufinansiranje projekta primarnog sistema odvodnje oborinske vode - Trasa 3 za područje Briješća i poslovnih zona “Bačići” i “Donje Telalovo Polje”  te izgradnju kraka ulice Rajlovačke cesta, odvodnju oborinske vode, rasvjetu i pješačke staze u općini Novi Grad osigurano je 400.000 KM.

Iznos od  200.000 KM namijenjen je projektima u  općini Stari Grad i to za  sufinansiranje  radova rekonstrukcije poslovne zone u ulici Štrosmajerova, odvodnju i postavljanje rasvjete, kao i za radove na rekonstrukciji poslovne zone od Katedrale do Slatkog ćošeta, te  rekonstrukcija pješačke površine sa odvodnjom i vodovodnom mrežom, navodi se u saopćenju Vlade KS.