U tom su kontekstu podsjetili na zaključke VSTV-a koji su usvojeni 18. jula 2019. godine, a kojima ocjenjuju da zaključak Zastupničkog doma kojim se traži od svih članova VSTV-a BiH da podnesu ostavke "ni na koji način ne obavezuje članove VSTV-a".

Ostale zaključke na koje je VSTV podsjetio posljednjim saopćenjem za javnost u nastavku prenosimo u cijelosti:

- Zaključak Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, kojim se osniva istražna komisija tog doma za istraživanje stanja u pravosuđu, a posebno VSTV-a BiH, suštinski predstavlja parlamentarni nadzor nad radom pravosuđa koji, kao takav, nije predviđen i dopušten pozitivnim propisima u BiH. Na ovaj način Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH izlazi izvan nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH, te predstavlja grubo miješanje i nedopušten pritisak zakonodavne vlasti na rad pravosuđa, te kao takav narušava demokratski ustavni sistem trodiobne podjele vlasti;

Članovi VSTV-a BiH, te sudije i tužioci u BiH ni na koji način neće učestvovati u radu ove istražne komisije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;

VSTV BiH poziva Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH da sva pitanja u vezi pravosuđa razmatra kroz partnerski odnos sa VSTV-om BiH na bazi poštovanja demokratskog principa podjele vlasti.