Dokument je Vlada HNK uputila u hitni skupštinski postupak.

Tokom rasprave istaknuto je kako je zbog krize izazvane koronavirusom na godišnjem nivou realno očekivati smanjenje budžetskih prihoda u HNK za više od 20 posto.

- S obzirom na dostupne finansijske pokazatelje, kako na nivou Kantona, tako i na nivou entiteta i države, tokom budžetske godine bit će potrebno ponovno pristupiti rebalansu budžeta – rečeno je iz Vlade.

Ovaj dokument, će se pred skupštinskim zastupnicima, kako saznajemo, naći u petak.

Sjednica Skupštine je zakazana za 14 sati u Gradskoj vijećnici Mostar.