Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sutrašnjoj sjednici trebala bi odlučivati o Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Autoceste FBiH za 2019. godinu, kao i o Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na Rebalans trogodišnjeg Plana poslovanja Autocesta FBiH za period 2019-2021. 

Naime, u ovim planovima su i prijedlozi o nastavku i načinu gradnje Koridora Vc, a Vlada FBiH će odlučiti da li će radovi na autoputu biti intenzivirani ili će pak doći do zastoja. Konkretno, radi se o gradnji tunela Prenj, zasigurno građevinski najkompleksnijeg projekta na Koridoru i jednog od najzahtjevnijih projekata općenito u historiji BiH. Mimo toga, u ovim planovima je i dionica Mostar sjever-Mostar jug. 

Ukoliko Vlada Federacije donese odluku da će se tunel i ova dionica graditi po modelu "Crveni FIDIC" ili "Crvena knjiga", to će značiti da će se građani BiH poprilično načekati da se prema moru zapute modernim autoputem, tačnije da konkretni radovi uopće otpočnu. Ako se pak odluči na gradnju po modelu "Žuti FIDIC" ili "Žuta knjiga", uskoro će se moći očekivati raspisivanje tendera i početak konkretnih radova na ovom dijelu Koridora. FIDIC su, pojašnjenja radi, uvjeti ugovora vezani za građenje. Prema onome što piše u prijedlozima koji će se naći pred Vladom na sutrašnjoj sjednici, gradnja bi se trebala odvijati na osnovu "Žute knjige". Takav princip gradnje predložili su resorni ministar Denis Lasić, direktor Autocesta FBiH Adnan Terzić, a navodno i federalni premijer Fadil Novalić je s time saglasan. 

Međutim, prema informacijama Faktora, u posljednje vrijeme kod donosioca odluka, pa i u samoj Vladi FBiH, postoje lobiranja da se odluči u korist modela koji znatno usporava realizaciju projekata, što bi navodno odgovaralo pojedinim privatnim firmama koje žele uzeti dio "kolača" teškog milione KM. 

"Crvena knjiga" u praksi znači da investitor mora načiniti glavni projekat, dobiti građevinske dozvole i ispuniti niz drugih preduvjeta, pa tek onda krenuti sa raspisivanjem tendera za izvođače radova.

"Žuta knjiga" pak znači da izabrani izvođač radova u isto vrijeme projektuje i gradi, što je znatno brža i efikasnija procedura. Prema postojećim zakonima, tačnije Zakonu o cestama, data je mogućnost da se pribavljaju parcijalne građevinske dozvole kada je u pitanju gradnja na Koridoru Vc. To u principu znači da izvođač može jednu dionicu ili dio autoputa, poput tunela, graditi, dok istovremeno za narednu fazu ili dionicu pribavlja potrebne dozvole, uz saglasnost investitora, nadzornih organa, revidenta... Radi se o mehanizmu koji je već usaglašen sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i njihovim ekspertima, a koji su sa takvim planovima detaljno upoznati posljednji put i prije nekoliko dana. Usaglašeno je da je takav princip idealan upravo za tunel Prenj. Suprotna odluka značila bi usporavanje gradnje za oko tri godine. 

Sporija varijanta gradnje ili takozvana "Crvena knjiga" značila bi da se unaprijed moraju predvidjeti sve situacije, što znači da bi investitor, u ovom slučaju Vlada FBiH, odnosno Autoceste FBiH, morale garantirati u glavnom projektu da neće doći do bilo kakvih nepredviđenih radnji, što je posebno problematično kod tunela Prenj budući da će on prolaziti kilometar ispod površine zemlje. 

Na pitanje zašto bi se uopće išlo na sporiju i težu varijantu - "Crvenu knjigu", upućeni odgovaraju: "Zato što politiku trenutno vode projektantske kuće, koje bi da projektuju i uzmu dio višemilionskog kolača". 

-Da bi neko usput zaradio, spreman je da uspori cijeli projekat. Ovdje je pitanje hoće li se ubrzati gradnja ili će lobiranja uraditi svoje, pa će pojedinci i njihove firme zaraditi, a na krajnji rezultat i moderni autoput ćemo dugo čekati - tvrde upućeni. 

Novac za ove dionice je u principu osiguran preko Evropske investicijske banke (EIB) i EBRD-a, koji će za cijelu dionicu od Ovčara do Mostara-sjever finansirati sa 600 miliona eura. U svim tim projektima vezanim za Koridor Vc "vrti" se oko dvije milijarde eura, pa su i apetiti pojedinih privatnika koji se "vrte" u i oko Vlade porasli. 

Vlada FBiH sutra bi trebala razmatrati i glasati o rebalansu Plana poslovanja Javnog preduzeća Autoceste FBiH koji je, kako saznajemo, usaglašen između Autocesta, Ministarstva prometa i komunikacija FBiH i federalnog premijera. U tom rebalansu stoji da će se tunel Prenj i dionica Mostar-sjever - Mostar-jug, raditi po bržoj varijanti "Žuta knjiga". Međutim, posljednje informacije govore da su pojedini vladini dužnosnici bliski federalnom premijeru proteklih dana kontaktirali EBRD sa stavom da će se ovaj dio Koridora ipak raditi po modelu "Crvene knjige".

-Sutra bi se moglo desiti da se ova tačka skine s dnevnog reda upravo da bi se dobilo na vremenu i da bi se u konačnici donijela odluka da se gradnja vrši po modelu "Crvena knjiga" - pojašnjava za Faktor izvor iz Vlade FBiH.