Dječji dodatak u HNK iznosi 25 maraka, a mogu ga dobiti samo one porodice koje po članu imaju ispod 133 marke. U praksi to znači da ako četveročlana porodica preko računa ima 600 maraka, nema pravo na dječji dodatak, dok porodica koja tovi junad može dovbiti 90 maraka po junici.

Za program poticaja poljoprivrede, Vlada HNK je izdvojila ukupno dva miliona maraka. S ciljem povećanja obima poljoprivredne proizvodnje i ublažavanja posljedica izazvanih pojavom koronavirusa, uzgajivači mogu dobiti podršku do 90 maraka po rasplodnoj junici, ukoliko u vlastitom uzgoju ima minimalno dvije junice starosti od 14 do 26 mjeseci.

Nadalje, ukoliko u vlastitom uzgoju posjeduju minimalno deset krava, mogu očekivati novčanu podršku do 90 maraka po kravi. Do 12 maraka mogu očekivati za tovnu svinju, a čak do 45 maraka po rasplodnoj krmači, ukoliko u vlastitom uzgoju imaju minimalno tri rasplodne krmače starije od jedne godine.

Ukoliko uzgajivači imaju probleme u poslovanju, prouzrokovanih pandemijom koronavirusa, i tu će Vlada HNK uskočiti. Do 9 maraka osigurali su po neprodanom janjetu/jaretu, do 100 maraka po neprodanom teletu, do 11 maraka po neprodanom prasetu. Jedna osoba može dobiti maksimalni iznos do 10 hiljada maraka. Ovaj akt potpisao je krajem jula premijer Vlade HNK, Nevenko Herceg.

Upravo u ovom kantonu koji je izdvojio značajna sredstva za poljoprivredu, majke su godinama među najzapostavljenijom kategorijom.

Situacija bi se ubrzo trebala promijeniti, jer je na federalnom nivou u proceduri Zakon o zaštiti porodice s djecom, kojima bi prava majki trebala biti ujednačena.