Ciljevi programa su provođenje aktivnosti u cilju sprečavanja negativnih posljedica od izgradnje odlagališta nuklearnog otpada, za što će biti izdvojeno 128.969,00 KM.

U okviru Akcionog plana predviđena je i podrška boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u FBiH, iz nadležosti nižih nivoa vlasti, a planirano je 250.000 KM.

- Korisnici su institucije i općine koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima u FBiH (spomenici prirode, parkovi prirode i zaštićeni pejzaži - Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo Blato, Trebević, Bentbaša, pećina Vjetrenica...).

Implementator je Federalno ministartsvo okoliša i turizma, a jedan od ciljeva je očuvanje biodiverziteta.