S dnevnog reda skinut je troškovnik za učešće Bosne i Hercegovine na sajmu EXPO 2020 u Dubaiju, koji je uveliko počeo, a nije bilo konsenzusa za usvajanje izmjena i dopuna Odluke o vizama, što je zakašnjelo jer se odluka odnosi na ukidanje viza turistima iz Saudijske Arabije i Velike Britanije tokom sezone 2021. godine.

Nije bilo konsenzusa ni za imenovanje članova Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa UNESCO-om i visini naknade, niti za listu 14 najuspješnijih kandidata za članove Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine.

VEZANI TEKST - "Na vrijeme": Vijeće ministara o troškovniku za EXPO Dubai i ukidanju viza za turiste tokom ljeta 2021.

No Vijeće ministara BiH je usvojilo Prijedlog osnova i imenovana je delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije koji se tiče obnove vodnog puta rijeke Save. 

Data je podrška projektu povećane zaposlenosti u privatnom sektoru, gdje je plan uzeti zajam EBRD-a od 39 miliona eura, kao i projektu čvrstog otpada u Živinicama, za šta ide grant SIDA-e od 2,5 miliona eura. 

Iz Vijeća ministara BiH su saopćili da je "osiguran grant Njemačke" od šest miliona eura za mala i srednja preduzeća, kao i da je data podrška za zajam EBRD-a od 350 miliona eura za dionicu Ovčari-Mostar Sjever-Mostar Jug na Koridoru Vc.

Podržan je projekat koji se odnosi na kupovinu pet tramvaja u Sarajevu, za šta je predviđen zajam od deset miliona eura od Evropske banke za obnovu i razvoj, uz projekat nabavke savremenog sistema za upravljanje i nadzor saobraćaja, za šta se uzima sedam miliona eura, kao i projekat izgradnje tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica za šta se uzima 20 miliona eura zajma od Evropske banke za obnovu i razvoj.

Vijeće mnistara BiH je odlučio i odobriti 200.000 KM iz budžetske rezerve za korekciju plaća zaposlenim u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kao i 82.500 KM za Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine.

Odlučeno je i da će regres zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine iznositi 300 KM u ovoj godini, kao i prethodnih.

Data je saglasnost za imenovanja potpukovnika Saše Nešića za vojnog izaslanika Republike Srbije u Bosni i Hercegovini i pukovnika Theoharisa Thomaidisa za vojnog atašea Grčke za BiH, sa sjedištem u Sarajevu, zatim za imenovanje desetar-narednika Richarda Allancona na dužnost pomoćnika odbrambenog atašea Republike Francuske pri Ambasadi ove države u BiH, te za imenovanje brigadira Gorazda Jurkoviča na poziciju nerezidentnog odbrambenog atašea Republike Slovenije za Bosnu i Hercegovinu, sa sjedištem u Ljubljani.