Radi se o stanju na dan 30. septembar ove godine i ono pokazuje da je vanjski dug u odnosu na 30. juni smanjen za 1,84 posto.

- Vanjski dug BiH iznosi 8.927,76 miliona KM, u odnosu na 30.06.2023 godine vanjski dug se smanjio za 167,38 miliona KM ili 1,84 posto, a u odnosu na 31.12.2022. godine vanjski dug se smanjio za 882,84 miliona KM ili devet posto - saopćio je zamjenik ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović. 

Naveo je da u strukturi vanjskog duga najviše učestvuje Svjetska banka-IDA i IBRD sa 27,17 posto, te Evropska investiciona banka sa 24,12 posto. Međunarodni monetarni fond (MMF) učestvuje sa 8,49 posto, a Evropska banka za obnovu i razvoj sa 9,25 posto.

- Plaćanje vanjskog duga BiH u periodu od 1. januara do 30. septembra iznosio je 1,314 milijarde KM - dodaje se u saopćenju.