Ovom odlukom odobrava se privremeno finansiranje institucija BiH za treći kvartal 2020. godine u iznosu 241.500.000 KM, što predstavlja četvrtinu novca odobrenog za finansiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od 1. jula 2020. godine. Odluka će prestati da važi danom usvajanja zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, saopćilo je Vijeće ministara BiH.