- Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine radi rješavanja spora s entitetom RS koji je prouzrokovan donošenjem Odluka o utvrđivanju uslova za dodjelu koncesija putem pregovaračkog postupka za izgradnju i korištenje HE "Buk Bijela",  HE "Foča" i HE "Paunci" na rijeci Drini, općina Foča, danas su zahtjev podnijela 24 zastupnika Parlamentarne skupštine BiH - navedeno je iz PSBiH.

Zastupnici cijene da donošenje navedenih odluka, rješenja o dodjeli koncesije i zaključenje Ugovora o koncesiji predstavljaju aktivnosti protivne članu I/1., članu I/2. i članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine. Podnosioci zahtjeva smatraju da su vlasti entiteta RS navedenim aktivnostima povrijedile Ustav Bosne i Hercegovine i pravo države Bosne i Hercegovine da raspolaže državnom imovinom.

- Navedenim aktivnostima prekršene su i konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH kojima je utvrđeno da riječna voda i riječna korita predstavljaju "javno dobro" koje čini dio državne imovine (imovina države BiH) - stav je zastupnika PSBiH. 

Ustavni sud je u svojim prethodnim odlukama utvrdio da državna imovina ima poseban status, te da predstavlja odraz državnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.

Pravo raspolaganja državnom imovinom, pa i ovdje spornim vodnim potencijalima rijeke Drine, sve do donošenja zakona o statusu državne imovine na nivou BiH, ima isključivo država BiH. Svako drugo postupanje, posebno ovako jednostrano, u suprotnosti je s Ustavom BiH, i treba se staviti van snage.

- Stoga, zastupnici traže da Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvoji njihov zahtjev, utvrdi da navedeni akti entiteta RS nisu u saglasnosti s Ustavom BiH i da isti prestaju da važe nakon objave odluke Ustavnog suda BiH u Službenom glasniku BiH. Radi sprečavanja štetnih posljedica koje bi pobijane odluke, rješenja i ugovori mogle proizvesti, zastupnici su predložili da Ustavni sud BiH donese privremenu mjeru kojom se obustavlja primjena odluka, rješenja i ugovora o dodjeli koncesija radi izgradnje hidro-energetskih potencijala na rijeci Drini do konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u ovom predmetu - navodi se u zajedničkom saopćenju.

Zahtjev dostavljen Ustavnom sudu BiH potpisali su zastupnici Adil Osmanović, Alma Čolo, Denis Zvizdić, Safet Softić, Halid Genjac, Šemsudin Dedić, Šemsudin Mehmedović, Nermin Mandra, Edin Mušić, Damir Arnaut, Aida Baručija, Zlatan Begić, Enver Bijedić, Edita Đapo, Jasmin Emrić, Vlatko Glavaš, Zukan Helez, Predrag Kojović, Dženan Đonlagić, Saša Magazinović, Mirjana Marinković - Lepić, Nada Mladina, Nermin Nikšić i Mirsad Kukić.