Uspostavljena Institucionalna mreža pomoći svjedocima/žrtvama ratnih zločina

objavljeno: 17.05.2017. u 15:27

Predstavnici nekoliko kantonalnih institucija i nevladinih organizacija potpisali su danas u Sarajevu Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja u pružanju podrške svjedocima/žrtvama ratnih zločina.

Protokolom je uspostavljena Institucionalna mreža na području Kantona Sarajevo za pomoć u prepoznavanju i uvažavanju potrebe žrtve/svjedoka, jer sudski proces može dovesti do retraumatizacije i pogoršanja stanja tih osoba.

Projekt koordinator Udruženja logoraša KS Alisa Muratčauš izjavila je da je važnost protokola za svjedočenje o ratnim zločinima izuzetna, jer fokus je stavljen na svjedoka, odnosno žrtvu, koja će sada tačno znati kome da se obrati i kakvu vrstu pomoći da očekuje.

Muratčauš je pojasnila da protokol podrazumijeva psihološku, psihosocijalnu, pravnu i druge oblike pomoći, što je posebno bitno, jer svjedočenje predstavlja moralnu satisfakciju.

Predsjednica Centra za terapiju i rehabilitaciju "Vive žene" iz Tuzle Jasna Zečević istakla je da je već potpisano 14 takvih protokola u BiH, a potpisivanjem današnjeg zaokružen je proces uspostavljanja institucionalne podrške žrtvama/svjedocima.

- Najvažnije je povezati institucije da ne bi bile orijentirane samo na pravni aspekt i proces suđenja, nego i na ono što osobe osjećaju prije, tokom i nakon suđenja - naglasila je Zečević.

Protokol su potpisali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS - Uprava policije, Ministarstva zdravstva, Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljene osobe i izbjeglice, Tužilaštva KS, JU Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo, JU Doma zdravlja KS, KJU "Porodično savjetovalište" Sarajevo, Saveza udruženja logoraša KS, Udruženja žrtava i svjedoka genocida, Udruženja "Žene ženama" Sarajevo, Fondacije lokalne demokratije, TRIAL International BiH, Udruženja građana "Vive žene" Tuzla, Udruženja građana "Medica" Zenica i Fondacije "Udružene žene" Banja Luka.

Protokol je nastao u okviru aktivnosti projekta "Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH" koji finansira EU.