Predmet je formiran po službenoj dužnosti, a na osnovu napisa u medijima, potvrđeno je Faktoru iz Ureda. 

Radi se o tekstu koji je objavilo Oslobođenje, a u kojem je navedeno da je glavna tužiteljica Tužilaštva BiH Gordana Tadić od države Bosne i Hercegovine naplatila naknadu za smještaj u Sarajevu, u stanu u kojem navodno nikada nije ni boravila.

Tadić je u tužbi protiv Bosne i Hercegovine, podnesenoj 13. marta 2019. godine, navela da je od 1. aprila 2016., pa sve do 28. februara 2019. godine bila podstanar u stanu Milana Milidraga u Gradačkoj ulici na broju 29. Kao dokaz je priložila Ugovor o zakupu stana potpisan 1. juna 2015. godine.

Sud BiH je u decembru 2019. presudio da država BiH Gordani Tadić, pored ostalih troškova, isplati i 5.250 KM za troškove smještaja u toku rada.

Državu BiH je ponovo tužila 31. decembra 2019. godine i tražila je da joj se nadoknade troškovi odvojenog života i smještaja od 1.marta 2019. do 31. 12. 2019. godine.