Kur'an je prepisan 1751. godine, a prepisivač ovog Kur'ana je Mustafa sin Salihov sin hadži Mahmudov.

Ovaj Kur'an je bio dokaz kontinuiteta fojničke škole prepisivača Kur'ana gdje možemo pronaći Kur'ana stare 300-400 godina prepisane u Fojnici širom Bosne i Hercegovine, a i šire.

MUP SBK-a zajedno sa Tužilaštvom će provoditi istragu, a ovo djelo će se najvjerovatnije tretirati teškom krađom kulturnog dobra ili stvari od naročitog naučnog, umjetničkog, povijesnog ili tehničkog značaja za šta je predviđena kazna zatvora za počinioca u rasponu od šest mjeseci do pet godina, piše mahalla.ba.