Predviđene kazne za pravna lica iznose 5.000 KM, a za fizička lica 500 KM.

- Redovnom kontrolom terena, kao i velikim brojem pritužbi građana, utvrđeno je da se na javnim površinama ostavlja sve više romobila što ometa normalno odvijanje pješačkog saobraćaja.

Ostavljanje romobila na trotoarima bez odobrenja, kao i na saobraćajnicama isključivo namijenjeno za kretanje pješaka, nedopustivo je i dovodi pješake u opasnost. Također, neshvatljivo je ponašanje i bahatost vlasnika ovih romobila koji smatraju da se javne površine mogu koristiti bez ikakvog odobrenja. U slučaju romobila, Općina Stari Grad Sarajevo nikada nije izdala odobrenje za korištenje javnih površina koji vrše njihovo iznajmljivanje.

Služba za opću upravu i inspekcijske poslove i Služba za investicije i komunalne poslove danas su izvršile uklanjanje romobila zatečenih na javnim površinama (Trg prve brigade policije Stari Grad – ulaz u garažu, ulica Štrosmajerova, na Baščaršiji, trotar u ulici Obala Kulina bana – više mjesta , trotoari na mostovima Ćumurija i prekoputa Vijećnice, trotoar u ulici Isa bega Ishakovića, u koritu rijeke Miljacke kod At mejdana, ispred Mjesne zajednice Bistrik, na trotoaru ispred zgrade Umjetničke galerije BiH, te na Bistriku, Kovačima i drugim dijelovima Starog Grada) i izvršili njihovo deponovanje. Uklonjen je 31 romobil sa 22 lokacije do podnevnih sati, a bit će uklonjeni i svi drugi koji se zateknu na javnim površinama.

Sa javnih površina u Starom Gradu danas su uklonjeni svi zatečeni romobili koji nose oznake BinBin, BeeBee i Kiwi - navodi se u saopćenju.