A o kojima je svoj konačni stav zauzeo i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Haagu, ali i to isto Tužilaštvo BiH.

- Podsjećamo da je Haško tužilaštvo 2003. godine, nakon uvida i analize svih dokaza, smatralo da ne postoji osnovana sumnja da su navedeni počinili teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Tužilaštvo BiH je također donijelo odluku da se obustavi istraga u predmetu "Dobrovoljačka ulica" zbog nedostatka dokaza protiv osumnjičenih, a sada se ponovo pokušava pritiscima na Sud BiH izdejstvovati sudski proces. 

Tražimo od Suda BiH i VSTV-a da analiziraju sve dosadašnje pokušaje Tužilaštva BiH da optuže lica navedena u optužnici, a posebno da istraže mišljenja i stavove haških tužilaca koji su odbili fingirane dokaze koji su iz Beograda a preko Banje Luke proslijeđeni u Haag 2003. godine. Naglašavamo da je kompletan predmet –RR1104  – Haškog tužilaštva, na 377 stranica, sa svim analizama i zaključcima, dostavljen Tužilaštvu BiH. U njemu je navedeno da nema krivične odgovornosti za navedena lica, a ti haški dokumenti se već godinama kriju od naše javnosti. Očekujemo da će, nakon što sagleda sve te dokaze, Sud BiH odbiti potvrditi optužnicu.

VEZANI TEKST - Tužilaštvo BiH objavilo imena deseterice optuženih u predmetu "Dobrovoljačka"

Progon branitelja RBiH traje godinama kako bi se promijenila historija, a naša odbrana prikazala kao građanski rat u kome su svi bili isti. Podizanjem optužnice u slučaju "Dobrovoljačka ulica" i pored ranije navedenih odluka i stavova relevantnih međunarodnih i domaćih pravosudnih institucija, bosanskohercegovačko državno Tužilaštvo je i definitivno potvrdilo da, nažalost, učestvuje u tome. Niti je u BiH bio građanski rat, a niti smo bili isti. Potvrdio je to svojim presudama sud Ujedinjenih nacija u Haagu. Žalosno je da se danas za tu istinu moramo boriti i u Sarajevu.

U ratu smo zemlju od agresora branili oružjem, a naša najjača odbrana danas su presude i činjenice utvrđene u MKSJ zahvaljujući pravnim ekspertima iz cijelog svijeta, koji su se u haškim sudnicama borili i izborili za istinu o BiH. 

BiH je godinama meta mnogih negatora i raznih "eksperata" koji nam nameću svoje narative i historijski revizionizam, dok su časni branitelji prisiljeni da se brane u montiranim sudskim procesima. Kao što smo 1992. stali u odbranu zemlje, tako smo i danas spremni i borit ćemo se i za istinu i za pravdu - navodi se u saopćenju Udruženja generala BiH.