- Napravljena je nova sistematizacija i u narednoj sedmici slijede potpisi ugovora sa svim uposlenicima. Imamo povećanje plaća, a preko 60 % zaposlenih ima značajnije povećanje. Svi traže kada je povećanje da je još veće, ali to nije realno u ovom trenutku. Ovo je prvo povećanje u posljednjih pet godina i ako bude dobra sezona možemo razgovarati o povećanju i na proljeće – kaže Mehić.

Direktor ZOI-ja ističe da svaki oblik promjene organizacije traži dodatna pojašnjenja.

- Od 130 uposlenih mi ne očekujemo da su svi najsretniji. Ovo je najadekvatnija raspodjela pozicija za upravljanje firmom. Pojedinci će kancelariju zamijeniti Bjelašnicom, a sve da bi se radnici iz administracije približili ski-centru. Formirali smo novu organizacionu jedinicu i radnici su spremni da preuzmu nove poslove. Od 20 ljudi imamo 2-3 osobe koje su bučne, ali nije bilo fizičkog napada na mene. Kada im daš prstu oni hoće ruku. Ne mogu sve želje ispuniti – kaže na kraju Mehić.