U Sarajevu sutra sajam socijalnog poduzetništva

objavljeno: 28.03.2017. u 11:01

U okviru USAID projekta “Program održivosti civilnog društva u sektoru ljudska prava marginalizovanih grupa (CSSP)“, Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), uz podršku agencije Boram, organizira sutra u Sarajevu sajam socijalnog poduzetništva na kojem će biti prezentirane mogućnosti saradnje između socijalnih i komercijalnih preduzeća.

Sajam je jedna od aktivnosti zagovaračke kampanje "Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva“, koju ova fondacija te Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) i Koalicija marginalizovanih grupa u BiH "KOMA“ provode uz podršku USAID-a.

Kako navode iz Fondacije, ovo je prilika da se na inovativan način pristupi rješavanju problema rastuće nezaposlenosti pripadnika marginaliziranih grupa. Deset komercijalnih preduzeća na ovom sajmu imat će uloge mentora za također 10 socijalnih preduzeća.

Komercijalno-socijalno partnerstvo ogledat će se u podršci pripadnicima ugroženih grupa, u upoznavanju sa njihovim sposobnostima i potrebama, s načinom na koji su organizovali svoje djelatnosti, te u pružanju podrške njihovom radu na različite načine.

Kompanije koje su uzele učešće na ovom sajmu pokazuju društveno odgovorno ponašanje i daju veliki doprinos u ostvarivanju osnovnog prava pripadnika marginaliziranih grupa - prava na rad, saopćili su organizatori.