Broj noćenja domaćih turista u tom razdoblju bio je za 3,4 posto niži, dok je broj noćenja stranih turista bio viši za 36,6 posto u odnosu na isti period 2022. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 33 posto dok je 67 posto bilo učešće stranih turista.

U periodu januar - maj 2019. godine prije izbijanja pandemije, turisti u BiH ostvarili su 534.642 posjeta, što je bilo više za 7,8 posto i 1 milion 105.310 noćenja, što je bilo više za 8,8 posto u odnosu na isti period 2018. godine.

Broj turista u pet mjeseci ove godine veći je za 31.565 u odnosu na isti period do tada rekordne 2019. godine, dok je broj noćenja veći za 97.516. 

U strukturi noćenja stranih turista u pet mjeseci ove godine najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (21,9 posto), Srbije (17,8 posto), Slovenije (8,9 posto), Turske (5,9 posto), Njemačke. (4,3 posto), Crne Gore (3,6 posto) što je ukupno 65,4 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 34,6% noćenja.

Po dužini boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu su Kuvajćani sa 3,9 noćenja, Irci sa 3,3 noćenja, Maltežani sa 3,1, Estonci i Katarani sa 3,0 noćenja, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,1 posto.