Također, ukoliko se utvrdi da osoba u zakonskom roku nije prijavila promjene koje utječu na njen status, bit će skinuta sa biroa.

Odjavljivanje na osnovu inspekcijskih rješenja 

U Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona su nam kazali kako se svakodnevno susreću sa odjavljivanjem nezaposlenih.

- Svaka osoba je dužna u roku od osam dana javiti svaku promjenu statusa Službi. Ukoliko to ne uradi lično, Služba svakodnevno provjerava evidencije i odjavljuje osobe, npr. na osnovu spiskova propuštenih rokova javljanja, zatim inspekcijskih rješenja, rješenja obrazovnih ustanova o statusima redovnih učenika i studenata, te rješenjima matičnih ureda o pokretanjima samostalnih djelatnosti, kao i rješenja PIO-a o statusima penzionisanih osoba i slično - govori nam Amela Makul, stručna savjetnica za informisanje Službe za zapošljavanje Tuzlanskom kantona.

Podsjeća kako ova služba, kao i ostale kantonalne službe za zapošljavanje u FBiH, rade prema Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i njegovim izmjenama te Pravilniku o evidencijama u oblasti zapošljavanja.

Lično javljanje svakih 45 dana 

- U navedenim aktima je propisan cjelokupan rad naše Ustanove, pa tako i prijava i odjava osoba sa evidencije. Nezaposlenom osobom smatra se ona koja nije uposlena, sposobna za rad, koja se može uposliti prema propisima o radu, koja aktivno traži zaposlenje i koja je evidentirana u službi za zapošljavanje kao tražilac uposlenja. To je osoba koja ne obavlja samostalnu profesionalnu i privrednu djelatnost i koja nije redovan učenik, student ili penzioner - govori Makul.

Naime, nezaposlena osoba dužna je redovno se javljati lično službi za zapošljavanje i to svakih 30 dana ako ostvaruje pravo na novčanu naknadu. Svakih 45 dana je javljaju oni koji ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje, a svakih 120 dana ako ne ostvaruje pravo po osnovu nezaposlenosti.

U Federaciji BiH je 289.905 nezaposlenih, od kojih su 171.543 žene.