Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 09. 11. 2020. godine u odnosu na 05. 05. 2020. godine (kada je od početka pandemije koronavirusa evidentiran najmanji broj zaposlenih 507.607) veći je za 13.275.

Stanje broja zaposlenih na dan 09.11.2020.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na ovom linku.

Broj zaposlenih prema prebivalištu se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a).