BH-Gas je u saradnji sa hrvatskim partnerom kompanijom Plinacro u Briselu u okviru CESEC incijative povezivanja gasnih mreža centralne i jugoistočne Evrope predstavio napredak u razvoju projekta gasovoda Južna interkonekcija BiH - Hrvatska, pravac Zagvozd-Posušje-Novi Travnik sa odvojkom za Mostar.

Sastanak je organizovala Evropska komisija (DG Energy), a prisustvovali su predstavnici kompanija i nadležnih tijela zemalja članica CESEC inicijative. Uime BH-Gasa sastanku je prisustvovao direktor Jasmin Salkić.

Za hrvatsku stranu projekta izrađen je idejni projekt, te su ishodovane okolinska i lokacijska dozvola.

Za bh. stranu su osigurana grant sredstva, te je u toku izrada idejnog projekta, dok će izrada studije izvodljivosti i studije uticaja na okolinu i društvo započeti u novembru ove godine.

Na osnovu te dokumentacije, za bh. stranu projekta bi se osigurala urbanistička saglasnost u oktobru 2020. godine, nakon čega slijedi izrada ostale projektne dokumentacije i izgradnja. 

CESEC inicijativa je pokrenuta 2015. godine, a njeni učesnici su Evropska unija, te Austrija, Mađarska, Bugarska, Rumunija, Srbija, Albanija, Grčka, Italija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Ukrajina, Moldavija, Slovenija i Slovačka.

Na ovaj način, Vlada Federacije BiH i BH-Gas kao kompanija u njenom vlasništvu provode intenzivne aktivnosti na realizaciji projekta Južne interkonekcije, sada i uz podršku međunarodnih incijativa,  projekata i institucija koji imaju za cilj povezivanje gasne mreže zemalja regije, a sve u cilju povećanja sigurnosti snabdijevanja, saopćeno je iz BH-Gasa.