Kako je istaknuto, na snazi su i dalje 37 naredbi i preporuka izdatih od Federalnog ministarstva zdravstva, a pored tih mjera u ovom kantonu usvojene su nove mjere i preporuke koje će biti na snazi narednih 15 dana.

Ove mjere donesene su s ciljem suzbijanja dalje lokalne transmisije virusa koja je prisutna u Kantonu i kako bi se još jednom upozorilo građanstvo na opasnost od COVID 19.

Naredbe koje su od danas nba snazi u BPK su sljedeće: 

1. Dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru na području BPK Goražde pod slijedećim uvjetima:
- ne više od 20 ljudi u zatvorenom prostoru,
- ne više od 50 ljudi na otvorenom prostoru.

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućava obaveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova kućnog domaćinstva).

S ciljem smanjenja rizika od COVID-19, kao i zaštite ličnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obavezno pridržavanje preporuka donijetih od Zavoda za javno zdravstvo u FBiH (higijensko-epidemioloških mjera). Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa u skladu sa propisima o javnom okupljanju, kao i Kriznom štabu Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde.

2. Dozvoljava se održavanje sportskih natjecanja, ali bez prisustva publike, uz obavezno pridržavanje preporuka donijetih od Zavoda za javno zdravstvo u Federacij BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

3. Dozvoljava se održavanje trenažnih procesa sportista svih sportskih klubova, uz obavezno pridržavanje preporuka donijetih od Zavoda za javno zdravstvo u Federacij BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

4. Naređuje se obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom i na otvorenom prostoru na području BPK Goražde, uz obavezno održavanje fizičke distance od dva metra između osoba.

5. Zabranjuje se usluživanje nargila u svim objektima na području BPK Goražde.

6. Zbog nedostatka reagensa, a u cilju zaštite stanovništva od eventualno daljeg širenja koronavirusa na području BPK Goražde, zabranjuju se serološka testiranja u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama na području BPK Goražde, osim u slučaju medicinskih indikacija konstatovanih od nadležnog ljekara.