U saopćenju Agencije za statistiku Katoličke crkve navodi se da je 25 posto više kršćana napustilo crkvu prošle godine u usporedbi s 2021. godinom.

Navodi se da je uz COVID-19 i ekonomske uvjete odlučujuću ulogu u prekidu odnosa s Crkvom odigrao sve veći sekularizam širom Evrope.

Katolička crkva u Austriji, koja ima oko devet miliona stanovnika, broji 4.733.174 članova, navodi se da je u 2022. zabilježen pad katoličke populacije od 1,96 posto, gdje je 90.808 ljudi "napustilo" crkvu.

Navedeno je da je broj onih koji su napustili crkvu u 2021. godini bio 72.222, a optužbe za seksualno uznemiravanje bile su odlučujuće u tom razdoblju.

Naglašeno je da se nastavlja smanjenje broja katolika, najveće vjerske grupe u zemlji, a drugu najveću skupinu čine ljudi koji se ne izjašnjavaju o svojim vjerskim uvjerenjima. Navedeno je i to da dok se broj muslimana i pravoslavaca povećao.