Kruks je otpad koji je nastajao u procesu proizvodnje TDI-ja, sirovine koja se koristila za proizvodnju poliuretana u ugašenom HAK-u 2.

- To je veoma toksičan otpad, koji u sebi sadrži spojeve hlora. Potencijalno radi se o hiljadama tona. Kruks je trebalo spaljivati u pećima, a nakon njihovog kvara, on je deponovan na nepropisan način. Sve se dešavalo do 1986. godine u pogonima HAK-a - kaže ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK Zvjezdan Karadžin.

Tokom početnog iskopavanja deponije kruksa bit će rađene inženjersko-geološke karte, deponija će ponovno biti zatrpana jer predstavlja potencijalnu opasnost.

- Uzorke smo poslali u Hrvatsku, a dat ćemo ih i lokalnim firmama. Ako kruks sadrži količinu hlora koja nije opasna, možemo ga spaliti u Cementari u Lukavcu. Ako je sedržina hlora veća, onda ćemo je pokušati neutralizirati do te mjere da se može spaliti. Treći metod je da dodavanjem aditiva taj materijal učinimo potpuno neopasnim, a četvrti metod je najskuplji da opasan otpad izvezemo i spalimo u inostranstvu što bi moglo koštati milione maraka - zaključio je Karadžin.