Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH delegati su podržali donošenje navedene zakonske izmjene, a to su ranije učinili i poslanici Zastupničkog doma.

Do sada je bilo propisano da troškovi izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetnicima padaju na teret Budžeta Federacije.

Međutim, primjena ove odredbe Zakona od dana njegovog stupanja na snagu naišla je na različita tumačenja nadležnih institucija. Nedoumice su bile u smislu ko snosi troškove izvršenja odgojne mjere kao i činjenice da se odgojne mjere propisane ovim Zakonom izvršavaju u ustanovama čiji su osnivači kantoni i koje se finansiraju iz budžeta kantona.

Zato je bilo neophodno, kako je obrazloženo, prilagoditi navedenu odredbu te izvršenje odgojne mjere kao i njene troškove uskladiti sa nadležnošću Federacije odnosno kantona.