To je jedna od inicijativa koju je na današnjoj sjednici Skupštine predložio Klub SDA.

Također, predložili su i da se za proces vakcinacije u domovima zdravlja angažuju ljekari koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.        

- Zadužujemo Vladu Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo da izvrše odmah reviziju dosadašnjih aktivnosti promocije procesa vakcinacije, te da organizuju ozbiljniju kampanju promocije vakcinacije, a s ciljem zaštite stanovništva od virusa COVID-19 - naveli su također jedan od zahtjeva koji nije podržan u okviru ove inicijative.