U prijevodu, time bi u narednim mjesecima, prema riječima jednog od uposlenika Specijalističke stomatološke službe (ime i prezime poznato redakciji), u svih devet domova zdravlja na području Kantona Sarajevo bila ukinuta Specijalistička služba ove grane medicine, a to znači da bi građani uskoro po uslugu iz protetike, oralne hirurgije, ortodoncije, endodoncije (liječenje zuba)..., umjesto u dom zdravlja kojem prema mjestu stanovanja pripadaju, morali na fakultet.

Neizvjesna sudbina uposlenih

Primjera radi, ako starija osoba iz Hrasnice, koja želi napraviti protezu, i koja je do sada za tu zdravstvenu uslugu trebala doći četiri puta u Dom zdravlja Ilidža, ako ovo bude provedeno, ubuduće će morati četiri puta odlaziti na Stomatološki fakultet koji se nalazi u drugom dijelu grada.

Ovakvom "reformom zdravstva" nezadovoljni su i građani, ali i zdravstveni radnici koji bi iz domova zdravlja uskoro trebali na posao na Stomatološki fakultet.

- Ako dođe do toga, Stomatologija u JU Dom zdravlja KS bit će obezglavljena. Ljudi će iz jednog dijela u drugi dio grada morati putovati i po nekoliko puta kako bi dobili zdravstvenu uslugu. Posebno će to biti teško starijim osobama, a pogotovo onima iz udaljenijih općina, poput Hadžića ili Trnova, koje će, primjera radi, zbog puknute proteze, koja se do sada za jedan dan mogla sanirati u domu zdravlja, morati i po nekoliko puta odlaziti na Stomatološki fakultet. Možda će ovim potezom javna ustanova smanjiti sebi troškove, ali će ih svakako povećati građanima - objašnjava sagovornik. 

Da stvar bude gora, većinu stomatologa, tehničara i sestara, kako nam dalje reče uposlenik te službe, niko nije ni obavijestio o njihovom prelasku na fakultet.

Abel Baltić                                                                                                                                                                                                                               

No, Abel Baltić, generalni direktor JU Dom zdravlja KS, kaže kako nema govora o gašenju cijele Specijalističke stomatološke službe, kao i da je puno manji broj od već navedenih uposlenika, koji su proglašeni viškom i za koje više u JU Dom zdravlja KS nema posla.

- Specijalistička stomatološka služba broji ukupno 120 uposlenika, od čega su 66 doktori stomatologije, a ostali 54 su zubni tehničari i sestre. Radna grupa, koju čine ljudi iz naše javne ustanove, Ministarstva zdravstva i Stomatološkog fakulteta, jučer je uradila analizu i prema normativima viška je 13 doktora i 21 zubni tehničar. Najveći problem su zubni tehničari iz razloga što su u JU Dom zdravlja KS primani kao stomatološke sestre, u međuvremenu su se doškolovavali, a prijašnji menadžmenti su im to priznavali. Tako oni sad imaju pet dana više godišnjeg odmora i dodatak na plaću, te za nekoliko postotaka imaju veći lični dohodak. No, oni su, prema rezultatima naše analize, višak i mi nemamo posla za njih - objašnjava Baltić.

Na pitanje znači li to da će tih 13 doktora stomatologije i 21 zubni tehničar, koji su proglašeni viškom, biti prebačeni na dalji rad na Stomatološki fakultet, Baltić odgovara kako će to biti prijedlog JU Dom zdravlja KS.

- Još nemamo kriterije koji moraju biti uspostavljeni kako ne bi bilo po onom "neko nam se sviđa, a neko ne". Ministarstvo zdravstva, koje je nosilac procesa, jest to koje će uspostaviti kriterije, koji bi trebali biti pošteni, i koje će donijeti konačnu odluku o daljoj sudbini tih uposlenika - navodi Baltić.

Sastanak - Vranić, Ajanović, Baltić

Kaže da je na sastanku, na kojem su prisustvovali Vranić, Muhamed Ajanović, dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, i Abel Baltić, generalni direktor JU Dom zdravlja KS, "dogovorena reorganizacija Specijalističke stomatološke službe na način da višak kadra koji postoji u stomatologiji u domu zdravlja, a koji je priman neplanski, pređe na Stomatološki fakultet, kako ne bi ostao bez posla, ali i kako bi se onima koji to žele dala prilika da napreduju u službi".

- Reorganizacijom se želi postići bolji, kvalitetniji i efikasniji rad službe, a sve u cilju pružanja bolje usluge građanima KS - dodaje Baltić.

Generalni direktor JU Dom zdravlja KS kaže "kako nema govora da će ova javna ustanova ostati bez Specijalističke stomatološke službe".

- Činjenica je da neki naši uposlenici i dalje ne žele izaći iz zone komfora. Osim toga, domu zdravlja ovim nije primarni cilj da nešto uštedi, nego upravo suprotno - da ono što sugrađani plaćaju konačno dobije svrhu i efikasnost. Svjesni smo da u proteklim godinama stomatologija u domu zdravlja nije radila ni 30 posto onoga što treba i može raditi. Vjerujem da su oni koji su dnevno navikli imati dva pacijenta trenutno u problemu, ali to moramo promijeniti. Nemam informaciju da će kompletna Specijalistička služba preći na Stomatološki fakultet. Naš rad se zasniva na nekoliko zakona (Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu) te nekoliko normativa, Plavoj knjizi u kojoj tačno stoji - na koliko stanovnika treba biti protetičara ili oralnih hirurga. Mi ćemo naše kapacitete i dalje držati punim da možemo pružati usluge. To znači da će se sve usluge iz domena stomatologije i dalje pružati, samo će broj ljudi biti reduciran jer nam objektivno ne trebaju toliki uposleni - zaključio je Baltić.