- Svima je ugovor produžen na još tri mjeseca, tačnije do okončanja konkursne procedure. To je urađeno na osnovu člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na terotoriji KS, na osnovu odluke Vlade KS i davanja saglasnosti JU Dom zdravlja KS, a uzimajući u obzir nedostatak logopeda te zbog nesmetanog funkcionisanja i potreba službi - dodao je Šarkić.

Arman Šarkić

Kaže "kako je činjenica da je potreba za logopedima u KS itekako izražena".

- Nažalost, današnja djeca najviše odrastaju uz ekrane i činjenica je da je, zbog toga, primijećeno dosta govornih poteškoća i da se stvarno stanje itekako razlikuje od prije 10 ili 15 godina. Zato su nam i potrebni logopedi. No, isto tako je činjenica, da moramo mijenjati normative, što je u toku. Prema starim normativima i dok nije bilo ekspanzije interneta, mi smo logopeda imali više nego što nam je bilo potrebno. Sada je situacija sasvim drugačija - navodi Šarkić.

Dodaje da Javna ustanova Dom zdravlja KS trenutno ima 19 logopeda.

- Petnaest je uposleno na određeno, a četvero na neodređeno vrijeme. Ta brojka je nešto što u potpunosti odgovara situaciji na terenu. No, mi sada radimo pravno formalne stvari kako bi trajno riješili njihov status - ističe Šarkić.

Među logopedima, čiji ugovori o radu istječu krajem juna, je i Avdo Zec, uposlen u Domu zdravlja Ilijaš. Kaže kako na određeno vrijeme radi dvije godine i četiri mjeseca.

Avdo Zec

- Nisam ljut, ali sam razočaran. Moje kolege i ja smo završili javne univerzitete, a na terenu je ogromna potreba i rastući trend za ovom strukom. Ono što me čudi je da vlast u KS sporo reagira na potrebe, prvenstveno na potrebe naših korisnika usluga, a to su djeca i njihovi roditelji. Po staroj sistematizaciji, koja je stara više od 20 godina, jedan logoped "pokriva" 30.000 zdravstvenih osiguranika, i to je apsurd. To je ustvari, najveći problem, pa smo do sada u nekoliko navrata predavali prijedloge za izmjenu sistematizacije radnih mjesta. No, sve se odvija sporo - naglašava Zec.

Prema njegovim riječima, idealno bi bilo da svaki dom zdravlja u KS ima najmanje dva logopeda, a svaka škola po jednog. No, na terenu je slika nešto drugačija. Oni kojima je potrebna ova usluga, a to su roditelji djece sa govornom manom, kažu kako javne zdravstvene institucije nemaju dovoljno logopeda, pa su mnogi, zbog togfa, prinuđeni pomoć potražiti privatno, a tretmani su skupi.  

- Trend komunikacijske patologije u uzlaznoj je putanji nažalost i mi moramo adekvatno odgovoriti na taj problem. Trenutno svaki dom zdravlja ima najmanje 70 aktivnih pacijenata, dok za blaže varijante trebaju kontrolni pregledi jednom sedmično. S druge strane, konkretno u Domu zdravlja u Ilijašu, gdje i ja radim, imamo dva logopeda, a domovi zdravlja Novi Grad i Stari Grad po jednog. Ne daj bože da kolegica ili ja, iz nekog razloga prestanemo raditi, onome koji bi ostao bilo bi nemoguće obavljati posao. Raditi sa 100 ili 120 djece je apsurdno - istakao je Zec.