Najmlađa žrtva koja će biti ukopana je Salim Mustafić rođen 1979. godine u mjestu Tokoljaci kod Srebrenice. On je imao 16 godina u momentu kada je ubijen u ljeto 1995. godine. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice Liplje kod Zvornika, 2006. godine.

Najstarija žrtva koje će se ukopati je Husejin Krdžić. On je imao 59 godina kada je ubijen u julu 1995. godine, a njegovi posmrtni ostaci su pronađeni 2007. godine prilikom ekshumacije u Kamenici. U momentu smrti 59 godina je imao i Adil Selimović. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice u Kamenici 2007. godine.

Ove godine u mezarju žrtava genocida će biti ukopani:

1.     Ademović (Šećan) Šaban, rođen 1953. godine;

2.     Aljić (Bekto) Sabrija, rođen 1940. godine;

3.     Avdić (Avdo) Šaban, rođen 1960. godine;

4.     Bektić (Sado) Munib, rođen 1951. godine;

5.     Dedić (Šerif) Džemil, rođen 1962. godine;

6.     Dudić (Junuz) Mevlid, rođen 1970. godine;

7.     Džananović (Avdo) Mustafa, rođen 1960. godine;

8.     Đozić (Abdulah) Kiram, rođen 1957. godine;

9.     Efendić (Mustafa) Nezir, rođen 1941. godine;

10.  Ferhatović (Rahman) Mevludin, rođen 1972. godine;

11.  Gabeljić (Sulejman) Salim, rođen 1968. godine;

12.  Gojčinović (Ahmet) Sead, rođen 1965. godine;

13.  Hadžić (Hasan) Salko, rođen 1969. godine;

14.  Halilović (Alaga) Hajrudin, rođen 1968. godine;

15.  Halilović (Nazif) Salko, rođen 1954. godine;

16.  Halilović (Zurijet) Almir, rođen 1975. godine;

17.  Hasanović (Džemal) Esnaf, rođen 1969. godine;

18.  Hasanović (Kadrija) Samir, rođen 1975. godine;

19.  Hasanović (Kadrija) Semir, rođen 1975. godine;

20.  Hasić (Hamed) Hamdija, rođen 1965. godine;

21.  Hasić (Nazif) Sead, rođen 1963. godine;

22.  Hukić (Hajdin) Sead, rođen 1974. godine;

23.  Hukić (Remzija) Sajit , rođen 1976. godine;

24.  Hukić (Zuhdo) Hajdin, rođen 1942. godine;

25.  Husić (Mahmut) Mevludin, rođen 1972. godine;

26.  Husić (Mehmed) Mustafa, rođen 1974. godine;

27.  Ibrahimović (Ibrahim) Smajo, rođen 1938. godine;

28.  Ibrahimović (Meho) Mehmed, rođen 1941. godine;

29.  Ibrahimović (Zuhdo) Nesib, rođen 1958. godine;

30.  Jahić (Šemso) Sakib, rođen 1972. godine;

31.  Jugović (Edhem) Mehmedalija, rođen 1960. godine

32.  Kaljević (Izet) Nermin, rođen 1977. godine;

33.  Karić (Osman) Smajil, rođen 1937. godine;

34.  Krdžić (Avdo) Husejin, rođen 1936. godine;

35.  Merdžić (Abdulah) Edhem, rođen 1949. godine;

36.  Mešanović (Ragib) Mustafa, rođen 1961. godine;

37.  Mujčinović (Mujo) Ramiz, rođen 1955. godine;

38.  Mujić (Bekto) Suad, rođen 1966. godine;

39.  Muminović (Hasan) Elvir, rođen 1978. godine;

40.  Mustafić (Idriz) Salim, rođen, 1979. godine;

41.  Mustafić (Ragib) Muriz, rođen 1966. godine;

42.  Nukić (Mujo) Smajo, rođen 1951. godine;

43.  Osmanović (Hamed) Senad, rođen 1975. godine;

44.  Pilav (Rasim) Ismajil, rođen 1952. godine;

45.  Rahmić (Bekto) Rahmo, rođen 1952. godine;

46.  Rahmić (Habib) Mensur, rođen 1975. godine;

47.  Selimović (Mustafa) Adil, rođen 1936. godine;

48.   Sinanović (Mašo) Salčin, rođen, 1938 godine;

49.  Smajlović (Nurif) Vahid, rođen 1978. godine;

50.  Šečić (Atif) Senahid, rođen 1956. godine.