Tu su odluku donijeli zato što je na prijedlog dnevnog reda današnje sjednice usvojena tačka koja se odnosila na smjenu članova Centralne izborne komisije (CIK) BiH, što su zastupnici ove dvije stranke ocijenili kao "nezakonit prijedlog".

Prijedlog dopune današnjeg dnevnog reda je uputio zastupnik Srpske demokratske stranke (SDS) Dragan Mektić, a ona je nazvana "Odluka o izboru i stupanju na funkciju i prestanku funkcije članova CIK-a BiH". Zastupnik Demokratske fronte Zlatan Begić je predložio tačku koja je nazvana "Odluka o izboru i stupanju na funkciju i prestanku funkcije člana CIK-a BiH", koja je također bila sporna za ove dvije stranke.

- To ne da je politička kriza nego mnogo, mnogo više. Sad je jasno što jučer nije prihvaćen dobronamjeran prijedlog da ne držimo sjednicu kad je pandemija. Možemo sada sjediti i raspravljati do ujutro, ali ako ste se opredijelili, a vidimo da jeste, da kršite zakon, da produbljujete krizu u BiH, onda ćete to raditi bez nas – izjavio je dopredsjedavajući Zastupničkog doma Nebojša Radmanović (SNSD).

Njegova kolegica iz Kolegija Zastupničkog doma Borjana Krišto (HDZBiH) je dodala da je prijedlog izmjena članova CIK-a suprotan odredbama Izbornog zakona koji govore na koji način i pod kojim kriterijima se biraju članovi CIK-a.

- Iz svega je vidljivo da je zapravo ovo prijedlog SDA, predvođene sa zastupnikom Draganom Mektićem, da se završi ovo na ovakav način. Želim reći da sve što ste naumili možete završiti u ovom Domu, ali ovo nije samo politička kriza nego je upitnost budućnosti BiH. Želim reći da su oni odgovorni za ovaj prijedlog odluke jer je ovo odluka iza koje se oni upravo kriju i u budućim procesima nek ne računaju na HDZBiH, ali ja ne smatram i ne želim učestvovati u kreiranju ovakvih procesa jer je za mene ovo velika šteta po ugled i buduće procese kada je u pitanju BiH. Ako se nastavi sa ovakvim stvarima, ja obavještavam ovaj Dom da ćemo mi napustiti sjednicu – izjavila je Krišto.

Od ukupno 37 prisutnih zastupnika, prijedlog da se ova tačka uvrsti na dnevni red je podržalo njih 25, protiv je bilo 11, a suzdržan je bio jedan zastupnik. Begićev prijedlog je također dobio podršku, sa 24 glasa "za", "protiv" 12, a jedan je bio suzdržan. Zastupnici SNSD-a i HDZ-a BiH su u trenutku izglasavanja prihvatanja ovih tačaka na dnevni red današnje sjednice napustili sjednicu.

U nastavku sjednice je usvojen prijedlog Dragana Mektića, kojim su smijenjena četiri člana CIK-a, dok prijedlog Zlatana Begića koji je podrazumijevao smjenu jednog člana CIK-a nije dobio dovoljnu podršku. Mektićev prijedlog je usvojen sa 19 glasova "za", bez glasova "protiv", dok je sedam zastupnika bilo suzdržano. Za usvajanje Begićevog prijedloga je glasalo 15 zastupnika, niko nije bio protiv, dok je 11 zastupnika bilo suzdržano. Zbog nepostojanja entitetske većine prijedlog nije usvojen, pa je prijedlog upućen na naknadno usaglašavanje.

Usvajanje Mektićevog prijedloga u praksi znači da Branko Petrić, Novak Božičković više nisu članovi CIK-a, dok su ponovo za članove te institucije izabrani Suad Arnautović i Ahmet Šantić. Za članove CIK-a su imenovani Vanja Bjelica-Prutina i Jovan Kalaba.