Kako je Feni rekao direktor Anto Pešić, prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine – Kantonalni ured Zenica, u istom periodu je broj zaposlenih iznosio 87.039 osoba.

- To znači da je broj nezaposlenih manji nego na kraju osmog mjeseca ove godine, kada je ta brojka iznosila 55.103. Uz to je i broj zaposlenih veći. Naime, na kraju osmog mjeseca ove godine broj zaposlenih, prema podacima PUFBiH-KUZ, iznosio je 85.920 - ističe Pešić.

Brojke su još povoljnije kada se uporede sa onim od kraja prošle godine, jer je 31. decembra 2020. godine broj nezaposlenih u tom kantonu iznosio 56.159, a zaposlenih je bilo 85.766 osoba.

Po kvalifikacionoj strukturi, najviše osoba koje traže posao ima kvalifikaciju KV-19.607. Najviše nezaposlenih sa KV i VKV stručnom spremom je prodavača - 3.092, zatim frizera 2.003, bravara 1.187, kuhara 1.046, automehaničara 837...

Nekvalifikovanih je u evidenciji 15.663, a sa srednjom stručnom spremom 13.236. Sa visokom stručnom spremom u evidenciji je 3.157 (pravnika 447, ekonomista 402, mašinskih inžinjera 164...), a sa višom 232 osobe (ekonomista 68, pravnika 32, učitelja predškolske djece 17...).

Najviše nezaposlenih starije je od 50 godina, a takvih je 21.701 osoba, od kojih je najviše starih preko 60 godina - 9.331 osoba. U dobi od 30-49 godina nezaposleno je 20.335 osoba, a od 15 do 29 godina njih 11.450. Nezaposlenih od 15-19 godina u evidenciji je 628 osoba.