Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) nedavno je objavio bazu koja sadrži podatke o 138 disciplinskih odluka kojima su od 2010. do polovine 2019. godine kažnjene sudije, tužioci i stručni saradnici koji su prekršili Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) i etičke kodekse.

Baza sadrži imena kažnjenih sudija, tužilaca i stručnih saradnika, nazive institucija u kojima su počinili prekršaj, vrstu kazne i opis prekršaja.

Analiza koju su uradili novinari CIN-a pokazuje da su tokom posljednjih devet i po godina sudije, tužioci i stručni saradnici najviše kažnjavani blagim kaznama. Polovina kazni su opomene i javne opomene, dok je sedam sudija i tužilaca razriješeno.

Tako je Tatjana Arapović, sutkinja Općinskog suda u Sarajevu, 2016. godine kažnjena smenjenjem plaće zbog kašnjenje u izradi odluka u 110 predmeta radnog spora, a sutkinja u Osnovnom sudu u Bosankom Novom Ljiljana Čulić kažnjena je smanjenjem plaće zbog "prikazivanja oko 200 nezavršenih predmeta okončanima", piše u CIN-ovoj bazi.

Zaboravili osuđenike

Smanjenjem plaće kažnjen je i državni tužilac Oleg Čavka, koji je "naredio uništavanje zapisnika sa ispitivanja svjedoka i poslao kolegama mail neprimjerenog sadržaja".

Ibrahim Omerović, sudija Općinskog suda u Kalesiji odgodio je odlazak u zatvor Mersedu Hadžiću, zvanom Mirso Švicarac, osuđenom za pokušaj ubistva. Osim toga, omogućio je namješteniku suda da radi poslove sudije, a daktilografkinji izdao potvrdu o pripravničkom stažu sa netačnim podacima. Također je kažnjen smanjenjem plaće.

Smanjenjem plaće kažnjena je i sutkinja Osnovnog suda u Bijeljini Lejla Pašić, jer je kasnila s pozivima za odlazak u zatvor trojici osuđenika koje im je omogićilo da ne izdržavaju kazne. I sutkinja Hidajeta Bekrić iz Općinskog suda u Tešnju je "zaboravila" poslati osuđenog na izdržavanje kazne pa je došlo do zastare. Ona je "zaradila" javnu opomenu.

Smanjenjem plaće kažnjena je sarajevska tužiteljica Nives Kanevčev 2017. godine zbog "davanja podataka o predmetima 'Bosnalijek' premijeru FBiH Nerminu Nikšiću, odnosno zbog davanja informacije o podnosiocima krivičnih prijava i prijavljenim osobama". Pored toga, kažnjena je zbog arhiviranja nezavršenih predmeta bez obavještavanja stranaka u postupku.

Osim za uobičajene greške koje sudije i tužioci prave (nerad, nemar, propuštanje...), u CIN-ovoj bazi podataka našlo se i nekoliko vrlo zanimljivih primjera.

Tako je saradnik Općinskog suda u Zavidovićima, Dragan Jokić zaradio javnu opomenu i smanjene plaće jer je "ležao pijan u kancelariji, te napustio radno mjesto uprkos zakazanom ročištu i odbio da se vrati i na poziv predsjednika Suda".

Neprimjereni ispadi

Tužilac Tužilaštva BiH Dubravko Čampara kažnjen je smanjenjem plaće zbog davanja neprimjerenih komentara.

Sutkinji Vrhovnog suda FBiH Enisi Bilajac 2014. smanjena je plaća jer je "naga vježbala na kancelarijskom stolu pored prozora".

Javnu opomenu zaradila je i sutkinja Općinskog suda u Velikoj Kladuši H. B. Ona je kao svjedokinja u predmetu rekla drugoj svjedokinji tokom ročišta "da laže i da je psihički bolesnik".

Sudija Velibor Milićević iz Osnovnog suda u Brčkom kažnjen je smanjenjem plaće jer se svađao i potukao sa advokatom u restoranu.

Slobodan Kaurin, sudija Općinskog suda u Sarajevu, uvjetno je kažnjen za prekršaj na Osnovnom sudu Sokolac jer je "pokazivao zadnjicu svojim komšijama, porodici Đulepa, i nazivao ih mudžahedinima i teroristima".

Novinari CIN-a su identifikovali 122 kažnjenih sudija, tužilaca i stručnih saradnika. Potpune podatke o disciplinskim kaznama građani nigdje ne mogu pronaći, zbog čega je ova baza jedinstvena.