Izmjenama se, između ostalog, propisuju uvjeti i način pomoći privrednim subjektima u Kantonu Sarajevo koji zbog pandemije slabije posluju.

Dopunom tog zakona utvrđuje se da će Vlada KS osigurati finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou FBiH za juni i juli u djelatnostima kojima je rad znatno otežan, zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Također je određeno da će Vlada, na prijedlog Ministarstva privrede KS, najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu tog zakona donijeti poseban akt, odnosno kriterije o postupku finansiranja.

Dopunama se utvrđuje i da će Vlada u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu tog zakona donijeti izmjene i dopune programa kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u KS.

Ministar finansija KS Jasmin Halebić je, u ime predlagača ovog materijala, izjavio da su za provođenje predloženih dopuna Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS osigurana finansijska sredstva u budžetu.

Inicijativu za izmjenu Zakona je podnijelo Ministarstvo privrede, a prema riječima ministra finansija Halebića, izmjena Zakona sadrži proširenje zakonskog okvira kako bi mjera sufinansiranja isplate plaća ili dijela minimalne neto plaće mogla biti realizirana za dodatna dva mjeseca - juni i juli.

On je dodao da prijedlog izmjena ovog zakona donosi i prošireni normativni okvir da se, pored komercijalnih banaka koje su tretirane u sadašnjem zakonskom rješenju, dopuni i s mogućnosti kreditiranja kroz Kreditno - garantni fond koji već postoji i funkcionira u KS.

Safudin Čengić obratio se zastupnicima ispred Udruženja poslodavaca KS, Kolegija Ekonomsko-socijalnog vijeća KS kao i Koorinacionog tijela Vlade KS.

Naglasio je da je "svako očuvano radno mjesto znači ostanak i bolju perspektivu uposlenika i članova njihove porodice, opstanak našeg društva ovisi od toga koliko smo u vrijeme pandemije pravovremeno i efikasno pomagali ljudima, ali i privrednim subjektima".

Čengić je napomenuo da je polovinom maja na prijedlog Vlade, Skupština KS prva u BiH reagirala i donijela set kratkoročnih i srednjoročnih mjera za ublažavanje negitivnih posljedica izazvanih koronavirusom.

- Bojim se da bez hitne državne pomoći određeni broj poslodavaca i njihovih uposlenika neće uspjeti da zadrži svoje poslove i radna mjesta - kazao je Čengić napomenuvši "da je pad prihoda i poslovnih aktivnosti nekoliko puta veći od pada broja uposlenih, što govori da su poslodavci poduzeli sve što je u njihovoj moći da zadrže radnike".

Zastupnici Skupštine KS su dopune usvojili po hitnom postupku.