Službenici SIPA-e su saslušali osumnjičene na osnovu usmenog naloga postupajućih tužilaca Džermina Pašića, Mirze Hukeljića i Merise Nurkić, koje je glavna državna tužiteljica Gordana Tadić ovlastila da vode predmet.

Tužioci Pašić i Hukeljić su, saznajemo, insistirali na lišavanju slobode osumnjičenih, sa čim se nisu složili iz SIPA-e, s obzirom na to da službenicima te Agencije nisu bili dostupni dokazi koji bi potkrijepili potrebu da se osumnjičeni uhapse. Ova informacija potvrđena je Faktoru iz izvora bliskih istrazi. 

Postupajući tužioci nisu dali na uvid službenicima SIPA-e dokumentaciju na osnovu koje su tvrdili da postoji osnov za hapšenje osumnjičenih, a usmeno su obrazložili da postoji osnovana sumnja da su počinili krivična djela poput udruživanja radi činjenja krivičnih djela, zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, primanja nagrade ili drugog oblika koristi, pranja novca, te krivotvorenja ili uništenja poslovnih ili trgovačkih isprava.

Tužioci su se pozivali na navodno brisanje podataka sa mobilnih telefona, te nepotpunu dokumentaciju koja im je dostavljena, a potrebu lišavanja slobode osumnjičenih su pravdali mogućim utjecajem na svjedoke, iako je od formiranja predmeta, odnosno preuzimanja predmeta u ruke Tužilaštva BiH, prošlo više od tri sedmice.

Inspektori SIPA-e su smatrali da se tokom postupanja i preduzimanja aktivnosti svi građani trebaju tretirati na jednak način i da imaju jednak status pred zakonom, bez obzira na službenu dužnost koju eventualno obnašaju.