U inicijativi, čiji je potpisnik Saudin Sivro, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja KS, između ostalog se navodi kako je jedan od najboljih načina socijalizacije učenika u pandemijskom periodu upravo škola u prirodi.

 

- Kao što Vam je već poznato, Pravilnikom o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi (Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 36/10, 4/11 i 4/16) propisano je, između ostalog, da se "škola u prirodi" kao specifičan obavezujući oblik nastave, organizuje i realizuje na teritoriji Kantona Sarajevo, a za učenike IV i V razreda, uz saglasnost Ministarstva, i na teritoriji Bosne i Hercegovine, u prirodnom ambijentu prilagođenom uzrastu učenika, s odgovarajućim uvjetima zatvorenog i otvorenog prostora za poučavanje i učenje.

Ako pokušamo gore pomenutu odredbu primijeniti u praksi i pri tome uzimajući u obzir preporuke i epidemiološke mjere koje su na snazi, te smještajne kapacitete u prirodi na području Kantona Sarajevo, dolazimo do zaključka da je praktično nemoguće pohađanje "škole u prirodi" koja je obavezna i predviđena Izvedbenim planom i programom. U prethodnom periodu smo Vam se obratili Inicijativom za izmjenu Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi, i to na način da se u članu 14. istog omogući održavanje škole u prirodi i u svim ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, u prirodnom ambijentu prilagođenom uzrastu učenika, s odgovarajućim uvjetima zatvorenog i otvorenog prostora za poučavanje i učenje, veza naš dopis br: 478/21 od 23. februara 2021. godine.

S obzirom da do danas niste uvažili našu inicijativu, istu ponovo dostavljamo, uz napomenu da je jedan od najboljih načina socijalizacije učenika u pandemijskom periodu upravo škola u prirodi – navodi se u inicijativi koju je Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja KS ponovo uputio ministrici Muminović-Hota.