Kako je saopćio Nezavisni odbor, ova odluka donesena je nakon duže rasprave o Selimovićevom radu, a stav većine članova nezavisnog odbora u pogledu rada Uprave policije je da se zanemaruje preventivno djelovanje.

- S tim u vezi, od policijskog komesara očekuje se da poboljša rad policije u zajednici i intenzivira operativne aktivnosti na terenu, čime će se povećati osjećaj sigurnosti građana Kantona Sarajevo - navodi se u saopćenju.

Miroslav Kružik, član Nezavisnog odbora kazao je da su četiri člana NO bila da se komesar ocijeni ocjenom zadovoljava, dok su tri bila za ocjenu da ne zadovoljava.

Za izglasavanje jedne ili druge ocjene potrebno je pet glasova od ukupno sedam članova Nezavisnog odbora.

- Zakon nije predvidio nikakve dalje korake u tom smislu. Da je donesena jedna ili druga ocjena, ta odluka bi dalje bila proslijeđena Vladi, koja potom daje konačnu ocjenu. Ovako smo mi samo jednim aktom obavijestili ministra da nije donesena odluka, odnosno da ni za jednu opciju nema kvoruma. U suštini, sve ostaje isto, on nastavlja dalje obavljati funkciju komesara - kazao je Kružik za Faktor.

Podsjetimo, Selimović je i prošle godine ostao neocijenjen. Tada su također četiri člana Nezavisnog odbora glasala da njegov rad zadovoljava, dok su tri bila protiv. 

Nezavisni odbor jednom godišnje ocjenjuje rad komesara za prethodnu godinu.