Infektivni odjel u Općoj bolnici primat će lakše i srednje teške pacijenate koji su oboljeli usred zaraze koronavirusom.

U tu svrhu pripremljeno je 30 kreveta.

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Vlada KS na sjednicama tokom proteklog vikenda donijeli su odluku da se odmah stave u funkciju i počnu popunjavati svi raspoloživi bolnički kapaciteti u Kantonu Sarajevo za smještaj i liječenje srednje teških i teških Covid-pacijenata.

Dogovoreno je da će se nakon popune trenutnih kapaciteta u Klinici Podhrastovi početi popunjavati kapaciteti u Općoj bolnici, koja je morala osigurati 30 kreveta za prijem Covid-pacijenata. Nakon toga će se ići na popunu svih dodatnih bolničkih kapaciteta. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Opća bolnica izvijestit će Vladu koji su to dodatni bolnički kapciteti za prijem Covid-pacijenata, a koji neće ugroziti liječenje drugih pacijenata, naveli su iz Vlade. 

Sve zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo će dati na raspolaganje zdravstveni i drugi kadar za formiranje timova koji će biti angažirani u privremenom izolatoriju, zaključak je Vlade. Privremeni izolatorij, kako je saopćeno, bit će formiran u objektu Željezničkog školskog centra u Buča Potoku. 

Vlada KS je, također, putem JU "Služba za zapošljavanje KS" osigurala 82 zdravstvena radnika, odnosno ljekara i medicinska tehničara za potrebe privremenog izolatorija, kroz Program aktivnih mjera politika zapošljavanja.

Ovaj izolatorij se formira za slučaj potrebe zbrinjavanja većeg broja oboljelih u KS, shodno aktu Federalnog ministarstva zdravstva i Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a do stavljanja u funkciju covid-izolatorija pri JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš", odnosno dok se ne završi rekonstrukcija prostora bivšeg Armijskog garnizonskog centra.