KO SDA USK je saopćio da daje podršku svojim lokalnim organizacijama u svim gradovima i općinama koje pokušavaju formirati stabilne parlamentarne većine kako bi se u teškom vremenu sa lokalnog nivoa što kvalitetnije odgovorilo izazovima koje su nam donijele posljedice pandemije koronavirusa. 

- Posebno smo zadovoljni činjenicom da je u ovoj sedmici uspostavljena koalicija između SDA i SDP-a u Bužimu i Ključu. Pozivamo sve političke aktere u našem kantonu da, svjesni važnosti lokalnog nivoa vlasti, krajnje ozbiljno pristupimo razgovorima u svim lokalnim zajednicama, a sve s ciljem stabilnosti naših općina i gradova - saopćili su. 

Pozivaju i Vladu Unsko-sanskog kantona da se ravnopravno odnosi prema svim općinama bez obzira na političke odnose u istima. Smatraju da svi trebaju imati jednak i pošten tretman.