Koji će se prijedlozi naći na pregovaračkom stolu u Neumu gdje će američko-evropski dvojac okupiti bh. političari još uvijek je nepoznanica. 

U parlamentarnoj proceduri od prošle godine nalaze se prijedlozi četiri stranke SDA, HDZBiH, Naše stranke i Demokratske fronte. U međuvremenu, stranke okupljene oko privatne udruge HNSBiH u vlasništvu predsjednika HDZ-aBiH Dragana Čovića sačinile su novi.

SDA kod izbora za člana Predsjedništva BiH predlaže uklanjanje nacionalnih odrednica iz Ustava BiH po kojima se u Predsjedništvo biraju Bošnjak, Hrvat i Srbin.

Nacionalne odrednice, predlažu, zamijeniti formulacijom da se biraju dva člana Predsjedništva BiH iz Federacije BiH i jedan iz Republike Srpske, a da se izbor vrši ili indirektno u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ili direktno kao i do sada. Za SDA su prihvatljive obje varijante, ali pod uvjetom da vrijede za oba entiteta, a ne da se uvodi asimetrija po kojoj bi se član Predsjedništva BiH iz RS-a birao direktno na izborima, a u Federaciji BiH indirektno u Parlamentu BiH.

Kada je riječ o promjenama u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, SDA smatra da provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava "Sejdić-Finci", "Zornić", "Šlaku" treba omogućiti pripadnicima sva tri naroda, bez obzira na to u kojem entitetu imaju prebivalište, kao i izbor u Dom naroda i pripadnicima ostalih. SDA posebno insistira i na tome da se ukloni asimetrija između Doma naroda FBiH i Vijeća naroda u RS-u. SDA je predložila da nadležnost Doma naroda bude samo zaštita vitalnog nacionalnog interesa u skladu sa katalogom pitanja vitalnog nacionalnog interesa koja su navedena u Ustavu FBiH. 

Prema prijedlogu Naše stranke, ukida se tročlano Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Predsjedništvo BiH imalo bi predsjednika i potpredsjednika čije bi funkcije bile ceremonijalne. Birali bi se u Parlamentarnoj skupštini BiH, svaki državljanin BiH mogao bi biti predsjednik, ograničeno na jedan mandat.

Ovlaštenja koja sada ima Predsjedništvo BiH, kao što su vanjska politika, odbrana, prešla bi na Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, a Vijeće ministara bi kao i dosad odlučivalo i bilo birano.

Demokratska fronta ustvrdila je da se kroz njihov prijedlog provode sve presude Suda za ljudska prava iz Strazbura. To znači da svaki građanin ima pravo da se kandiduje i da bude biran. Brišu se etničke odrednice kod izbora za Predsjedništvo BiH, a uloga Doma naroda se svodi na jasno definisana i taksativno nabrojana pitanja od vitalnog interesa. 

Čovićev HNS prošle je sedmice za pregovore ponudio novi prijedlog koji se odnosi na popunu Doma naroda FBiH i BiH, te izbor članova Predsjedništva BiH.