Vijest o zabrani korištenja mobilnih telefona u školama objavila je zvanična saudijska novinska agencija SPA. 

Navedeno je da su slučajevi u kojima učenici zbog zdravstvenih i sličnih stanja trebaju imati telefon pored sebe izuzeti od ove odluke te će u takvim slučajevima telefon držati školska uprava.

U vijestima je također navedeno da su profesori, učenici i roditelji u školama obaviješteni da je zabranjeno fotografisanje obrazovnih ustanova.