- Ranijim odlukama visokih predstavnika zabranjuje se raspolaganje državnom imovinom do konačnog usaglašavanja na nivou države Bosne i Hercegovine. Odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u više navrata potvrđeno je da je država Bosna i Hercegovina titular državne imovine. Suprotno ovome Vlada entiteta RS jednostrano poduzima aktivnosti vezane za državnu imovinu u okviru administrativne jedinice RS.

Tako je u ranijem periodu poduzela aktivnosti i nastavlja poduzimati aktivnosti oko izgradnje hidroelektrane Buk Bijela suprotno odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - navodi Salkić u dopisu.

Nadalje ističe da je Vlada RS donoseći Odluku o izgradnji SKI Centra na Manjači "zanemarila i ignorisala Vašu odluku", te je provodeći zaključke Narodne skupštine o neuvažavanju odluka visokog predstavnika i OHR-a, kao i nepoštivanju odluka Ustavnog suda BiH, izašla iz domena političke deklaracije neobavezujućeg tipa (kako je to definirao Ustavni sud RS), kao i da je, dajući obaveznost jednom neustavnom aktu, nastavila postupati i djelovati po takvom.

- Konkretno vlasti RS-a su još jednom potvrdile da unatoč presudama Ustavnog suda BiH, onom temeljnom U1/11 kao i potonjim o šumskom i poljoprivrednom zemljištu, javna dobra (šume i poljoprivredno zemljište u RS) smatraju vlasništvom entiteta.

Vlada entiteta RS je kao dnevni red za 35. posebnu sjednicu Narodne skupštine predložila izmjene i dopune Zakona o legalizaciji nelegalno izgrađenih objekata u RS i izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu RS. Oba ova zakona nastavljaju praksu uzurpacije državne imovine od strane entiteta RS i daju je u vlasništvo trećih lica.

Značajan dio ove imovine u bivšoj Jugoslaviji oduzet je od Bošnjaka i pretvoren u poljoprivredne zadruge, a nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma dodijeljen je srpskim izbjeglicama sa ciljem trajne promjene etničke strukture stanovništva u određenim opštinama i gradovima - istakao je Salkić u dopisu.

VEZANI TEKST - Dodik objasnio uskraćivanje agremana ambasadoru Njemačke

Podsjetio je da je visoki predstavnik dopunio sam Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom na način da je donesena odluka kojom se utvrđuje da je svaki zakon, odluka ili pravni akt kojim se krši privremena zabrana pravno nevalidan i da se ima smatrati ništavnim.

- Također ste rekli, tokom saopštavanja te odluke, da će oni koji budu prekršili odluku snositi "pravne posljedice, i kada je riječ o ličnoj odgovornosti i kada je riječ o transakcijama". Za sada je izostala Vaša reakcija, a ono što se konkretno od Vas, kao Visokog predstavnika očekuje jeste jasno djelovanje u pravcu zaštite i potvrđivanja vlastitog autoriteta shodno Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Kao što vam je poznato nepriznavanje i neprovođenje odluka Visokog predstavnika i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i ugrožavanje mira u Bosni i Hercegovini.

Pozivam Vas, da kao Visoki predstavnik svojom odlukom proglasite akte Vlade entiteta RS-a pravno ništavnim. Vaš angažman u ovom, ali i ostalim slučajevima kršenja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i odluka visokih predstavnika za Bosnu i Hercegovinu je neophodan zbog ignorisanja i kršenja od strane Vlade entiteta RS – stoji u dopisu, saopćeno je iz kabineta potpredsjednika RS-a.