Vlada Republike Srpske (RS) zatražila je od entitetskog parlamenta da na posebnoj sjednici 16. jula odobri izdavanje garancija RS-a za kreditna zaduženja u ovoj godini, do iznosa od 800 miliona KM.

Izvršavanjem svih planiranih kreditnih zaduženja, odnosno izdavanjem garancija RS za kreditna zaduženja za koja su resorna ministarstva iskazala interes dostigao bi se nivo izloženosti RS po izdatim garancijama u iznosu od milijardu i 484 miliona KM, odnosno 13,44 posto BDP-a.

Resorna ministarstva su iskazala interes za izdavanje garancija prvenstveno u oblasti energetike.

U pitanju su izgradnje objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora (u iznosu oko 300 miliona KM za izvođenje radova na izgradnji HE Bistrica, HE Janjina i HE Buk Bijela), te izgradnje objekata za proizvodnju električne energije iz neobnovljivih izvora (u iznosu oko 100 miliona KM za potrebe remonta i modernizacije termoelektrana) i finansiranje ostalih investicija u skladu sa Planom investicija Elektroprivrede RS-a za 2019. godinu (u iznosu oko 200 miliona KM za potrebe izgradnje solarnih elektrana i Vjetroparka Trusina).

Osim toga, interes za izdavanje garancija iskazan je i iz resora zdravstva, za potrebe izgradnje bolnice u Doboj u iznosu oko 104 miliona KM, kreditno zaduženje Fonda zdravstvenog osiguranja u iznosu oko 60 miliona KM, bolnica u Gradišci i Sokocu u ukupnom iznosu oko 11 miliona KM za potrebe refinansiranja duga, te finansiranja prenesenih obaveza.

Iz resora turizma stigao je zahtjev za izdavanje garancije Olimpijskom centru „Jahorina“ za izgradnju kapitalne investicije – gondole u iznosu od devet miliona KM.

U predloženoj Vladinoj odluci se napominje da predloženi iznos predstavlja okvir do koga je moguće izdati garancije RS u fiskalnoj 2019. godini, a ukupna izloženost po izdatim garancijama ne može prijeći zakonom definisano ograničenje od 15 posto BDP-a u toj godini.

Korisnici garancija RS će na taj način, kako se tvrdi, stvariti povoljnije uslove kreditnih zaduženja za potrebe finansiranja projekata.

Ukupna izloženost tog bh.entiteta po izdatim garancijama, prema preliminarnim podacima sa stanjem na dan 31. maj 2019. godine iznosi 547,91 milion KM (4,96 posto BDP-a), a stanje duga po osnovu kreditnih zaduženja za koje je Vlada RS-a izdala garancije je 545,85 miliona KM.