- Konačno ćemo moći srušiti trgovke na Skenderiji. Ovi privremeni objekti su u svim istraživanjima i elaboratu okarakterisani kao najkritičniji i najopasniji. Od Općine Centar smo dobili rješenje i imamo rok od 60 dana da pripremimo sve i počnemo rušenje. Sigurno da bi ovaj problem bio i ranije riješen da nisu bili izuzetno komplikovani imovinsko-pravni odnosi. Oni su i razlog što Ledena dvorana još nikada nije rekonstruisana, a imamo potpisan ugovor sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo – kaže Damir Petrinić, direktor KJP Skenderija.

Podsjetimo, druga polovina platoa oko Ledene dvorane na Skenderiji u potpunosti je devastirana, kao i trgovke koje se nalaze na ovom dijelu centra. Do rekonstrukcije ili uklanjanja ranije nije došlo zbog problematičnih suvlasničkih odnosa i nadležnosti. Zemlja pripada Centru Skenderija, a cijela B faza Skenderije i dalje stoji na Zavodu za izgradnju grada. 

Na propalom dijelu platoa napravljene su trgovke 1990. godine i smatraju se privremenim objektima, a tu su već 30 godina. U ugovoru piše da su to objekti sa privremenim trajanjem od tri godine. Tu se nalaze 53 trgovke koje zauzimaju 930 kvadratnih metara.

Damir Petrinić: Imamo rok od 60 dana da pripremimo sve i počnemo rušenje