Razvoj i socijala: Kako će Kanton Sarajevo potrošiti 769 miliona KM budžeta

objavljeno: 11.01.2018. u 20:41

Ministar finansija Vlade Kantona Sarajevo Jasmin Halebić, nakon usvajanja budžeta za 2018. godinu, kazao je da je budžet "razvojni i socijalni".

Ministar je u razgovoru za Faktor pojasnio zašto je ovogodišnji budžet od 769 miliona maraka razvojni, odnosno koliko će se budžetski sredstava uložiti u razvoj, a koliko u socijalu.

- U budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu za kapitalne investicije izdvaja se 131 milion i 436.400 maraka, dok se prema funkcionalnim klasifikacijama u budžetu za socijalna davanja izdvaja 103.098.052 marke. Ovi približno jednaki iznosi planirani za kapitalna i socijalna davanja mogu poslužiti kao potvrda konstatacije da budžet KS za 2018. godinu posjeduje i razvojnu, ali i socijalnu komponentu, s tim što je razvojna, ipak, naglašenija – pojasnio je Halebić.

Za kapitalne investicije predviđeno je oko 130 miliona maraka, što iznosi oko 18 posto ukupnog budžeta, a pokriva čak 85 posto projekata iz Strategije razvoja KS 2016-2020, dodaje ministar finansija.

Kapitalne investicije

Za kapitalne investicije u ovogodišnjem budžetu KS planirano je 131.436.400 KM, od kojih Halebić izdvaja:

Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju - 2.371.000 KM.

Izgradnja i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama - 15.016.000 KM.

Kapitalnih transfera za sanaciju KJKP GRAS - 19.500.000 KM.

Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva i mostova - 7.815.000 KM.

Izgradnja novog objekta za potrebe MUP-a - 2.000.000 KM

Nabavka motornih vozila - Uprava policije - 3.000.000 KM

Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) - Uprava policije - 2.355.000 KM.

Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijskim zonama KS - 2.500.000 KM.

Zaštita vodotoka Kantona Sarajevo - 2.000.000 KM.

Kapitalni projekti iz šumarstva - 2.289.300 KM.

Kapitalni transferi - JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo - 1.860.000 KM. Ova sredstva će se potrošiti za nabavku opreme za JU Dom zdravlja KS, vanjsko uređenje Doma zdravlja Kumrovec, te u izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju JU Dom zdravlja KS.

Za nabavku opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu - 1.000.000 KM.

Nabavka opreme za JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" - 1.000.000 KM.

- Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija na objektu JU Psihijatrijska bolnica KS - 3.000.000 KM.

Izgradnja Univerzitetske biblioteke, vlastito učešće - 1.500.000 KM.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava izgradnju, opremanje, rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola - 5.121.000 KM.

Kapitalni transferi u oblasti kulture i sporta - 2.090.000 KM. Ova sredstva će se uložiti u sufinansiranje izgradnje sportskih centara, intervencije na objektima kulture i podrška za izgradnju sportsko-rekreativnih kapaciteta u Kantonu Sarajevo.

Predinvestiranje u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infrastrukture za pokretanje kolektivne i individualne stambene izgradnje u skladu sa usvojenom prostorno-planskom dokumentacijom na području KS - 3.160.000 KM.

Povećanje energetske efikasnosti u objektima budžetskih korisnika - 1.000.000 KM.

Privredni poticaji

Unutar Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS planirana su sredstva namijenjena za rekonstrukciju vodovodne mreže - 10.504.000 KM.

Unutar Ministarstva privrede KS planirana su sredstva u iznosu od 7 miliona i 600.000 KM za izdvajanja privredi KS i to:

Novčani podsticaji u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji - 3.800.000 KM.

Podsticaj razvoju male privrede - 3.800.000 KM.

Unutar Ministarstva finansija KS planirana su sredstva za izdvajanja privredi KS u iznosu od 2.000.000 KM u okviru projekta "Sufinansiranje kreditno garantnog fonda".

Rekonstrukcija vodovodne mreže

Ministar navodi podatke koliko će se sredstava uložiti u rekonstrukciju vodovodne mreže u Sarajevu. Unutar Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS planirana su sredstva u iznosu od 10.504.000 KM namijenjena za rekonstrukciju vodovodne mreže i to:

Rekonstrukcija vodovodne mreže na Peračkom vrelu - u Vogošći preko KJKP Vodovod i kanalizacija - 300.000 KM.

Izrada glavnog projekta za vodovod Crna rijeka - 1.000.000 KM.

Rekonstrukcija uličnih slivnika, ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode - 150.000 KM.

Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u devet općina - KS 4.354.000 KM.

Nabavka opreme - 300.000 KM.

Rekonstrukcija vodovodne mreže koju će vršiti Vodovod i kanalizacija - 3.000.000 KM.

Izgradnja rezervoara Zlatarevo - 400.000 KM.

Sredstva za filter postrojenje Bosna - 1.000.000 KM.

Unutar Ministarstva privrede KS planirana su sredstva u iznosu od 1.950.000 KM za projekat "Sufinansiranje regionalnog vodovoda Hojta - Bjelašnica – Igman".

Ulaganja u GRAS

U Ministarstvu saobraćaja KS planirana su sredstva za realizaciju Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo o hitnim mjerama za stabilizaciju GRAS-a, na pozicijama kapitalnih transfera za sanaciju KJKP GRAS u ukupnom iznosu od 19.500.000 KM. Sredstva su raspoređena na pozicije:

Nabavka i remont autobusa, trolejbusa i minibusa u iznosu od - 3.000.000 KM.

Izgradnja tramvajskih stajlišta za kontrolisanu naplatu i uvođenje ITS 8.000.000 KM.

Rekonstrukcija i investiciono održavanje tramvajske pruge - 2.500.000 KM

Program restruktuiranja GRAS-a - 6.000.000 KM.

Zaštita životne sredine

Za čišći zrak u Sarajevu Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS određena su namjenska sredstva u iznosu od 2.350.000 KM, a potrošit će se po sljedećim stavkama.

Kontrola kvaliteta zraka - 110.000 KM.

Tekući transfer za zaštitu okoliša - 40.000 KM.

Podrška za rad ekološkim udruženjima - 50.000 KM

Implementacija plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo - 300.000 KM.

Izrada prostornog plana Spomenik prirode Vrelo Bosne - 50.000 KM.

Izrada KEAP-a - 450.000 KM.

Izrada prostornog plana i plana upravljanja zaštićenim pejzažem Trebević - 30.000 KM.

Podrška uvođenju polen monitoring zraka - 20.000 KM.

Podrška uvođenja sistema automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka - 50.000 KM.

Projekti i programi - 40.000 KM.

Sredstva za povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području Kantona Sarajevo - 460.000 KM.

Pretvaranje odlagališta otpada "Smiljevići" u Centar za upravljanje otpadom - 300.000 KM.

Povećanje energetske efikasnosti u objektima budžetskih korisnika - 450.000 KM.

- U Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS planiran je i projekat Subvencioniranje gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevogasa u iznosu od  400.000 KM u cilju smanjenja zagađenosti zraka zbog korištenja čvrstih goriva za zagrijavanje stanova i kuća stanovnika KS – dodaje ministar Halebić.

Izgradnja cesta

Značajna sredstva uložit će se u rekonstrukciju i izgradnju cesta u Kantonu Sarajevo. U sklopu Ministarstva saobraćaja KS i Direkcije za puteve KS za rekonstrukciju cesta planirano 26.501.500 KM, veli ministar.

Za izgradnju i rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama - 15.016.000 KM.

Raskrsnica na Vogošćanskoj petlji - 800.000 KM.

EBRD i vlastito učešće (XII transferzala i južna longitudinala) - 972.000 KM.

Rješavanje imovinsko - pravnih odnosa - 399.500 KM.

Izgradnja IX transferzale - 299.000 KM.

Izgradnja i rekonstrukcija raskrsnica u KS - 1.200.000 KM.

Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva - 3.815.000 KM.

Rekonstrukcija i investiciono održavanje mostova - 1.000.000 KM.

Investiciono održavanje puteva - 3.000.000 KM.

U Ministarstvu saobraćaja KS za saobraćaj u mirovanju planirana su namjenska sredstva od 1.100.000 KM i to:

Izdaci za tekuće održavanje - popravke i održavanje parkirališta - 80.000 KM.

Ugovorene i druge posebne usluge za parkiralište - 20.000 KM.

Transferi općinama i investiciono održavanje i otvaranje novih parkirališta - 300.000 KM.

Otvaranje novih parkirališta - 250.000 KM.

Nabavka opreme i ostalih sredstava za parkirališta - 50.000 KM.

Opremanje centra za upravljanje saobraćajem - 100.000 KM.

Nabavka opreme za parkirališta - 200.000 KM.

Izrada elaborata i projektne dokumentacije za parkirališta - 100.000 KM.

- Razvoj turizma najvećim dijelom finansira Turistička zajednica KS koja nije budžetski korisnik i oni će izdvajati sredstva za razvoj turizma – zaključio je Jasmin Halebić.