Jedan od njih je da se više od dvije i po godine čeka da Drljača izmjene i dopune  Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju proslijedi u parlamentarnu proceduru, a kojima bi se ispravila nepravda prema borcima kada je riječ o boračkom stažu.

Nepravda kod bodovanja boračkog staža

Trenutno Zakon o PIO-u tretira borački staž koji je dupliran, na način da se za svaku godinu provedenu u vojsci računa pola boda, dok borci traže jedan bod. Time bi se ispravila nepravda prema najmanje 100.000 boraca i primjera radi, onaj ko je proveo tri godine u odbrani zemlje, imao bi šest godina posebnog staža, odnosno, šest bodova kod penzionisanja.

VEZANI TEKST - Pripremljene izmjene Zakona o PIO-u, demobilisani borci najviše dobijaju

- Tražimo sastanak Koordinacija boraca, armijska (ARBIH) i H komponenta (HVO), da sjednemo sa premijerom Novalićem, dopremijerima Milićević i Drljačom, da usaglasimo neke stvari i vidimo smjernice kuda dalje i kako dalje. Drljača nam je važan kada je riječ o Zakona o PIO-u. Tu smo diskriminisani kada je riječ o boračkom stažu, gdje nam se umjesto jednog boda po godini provedenoj u vojsci, računa samo pola boda. Ispravljanje te nepravde tražimo već više od dvije godine - govori nam Sabahudin Ramić, predsjednik Saveza boraca FBiH. 

Ukazuje da su se više puta dopisima obraćali Ministarstvu na čijem čelu je Vesko Drljača.

- Mi smo u protekle dvije godine poslali sedam-osam dopisa prema Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike da se pripreme izmjene Zakona o PIO-u i proslijede u Parlament FBiH. Jednom smo i sjedili sa ministrom Drljačom gdje smo dobili obećanje da će zakon ići u izmjenu i dopunu, a verujte mi, u više navrata je rahmetli ministar Salko Bukvarević potencirao da se dorade članovi, da se koeficijent od 0,5 stavi na 1. I evo da vam pravo kažem, ne znam gdje je zapelo. Na prošlom sastanku sa premijerom Novalićem, koji smo imali u decembru, obećao nam je da će on učiniti sve što je u njegovoj moći da se ova nepravda ispravi prema borcima - govori Ramić.

Podsjećamo, 28. jula prošle godine na Zastupničkom domu Parlamenta FBiH nije prošlo da se po hitnom postupku raspravlja o izmjenama i dopunama Zakona o PIO koje je predložila zastupnica Azra Hadžić-Bećirspahić (SBB), a čijim izglasavanjem bi se ispravila nepravda prema borcima.

VEZANI TEKST - Borci će još morati sačekati na ispravljanje nepravde u Zakonu o PIO-u

Ispraviti diskriminaciju prema ljudima koji su branili zemlju

- Na toj sjednici bio je dogovor da predloženi zakon ne ide po hitnom postupku. Rečeno je da treba da izmjene zakona idu u regularnu proceduru. Većina stranaka je spremna da to podrži, ali Vlada FBiH nikada nije uputila izmjene u parlamentarnu proceduru. Treba da se ispravi diskriminacija prema ljudima koji su branili suživot i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, a među kojima sam i ja. Ipak, moram vam reći da je geneza problema sa borcima mnogo dublja. Privatizacijom su ti ljudi trebali da se vrate u fabrike, ali ne, oni su otišli na službe za zapošljavanje. Država im je ukinula pravo na rad, osnovno ljudsko pravo! Marginalizirala ih je, a znamo na kraju krajeva čime to rezultira, umiranjem, bolestima i milijardom drugih problema koje imamo - ukazuje Dževad Adžem, zastupnik u Zastupničkom domu FBiH.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača nije odgovorio na naš upit zašto još nisu u parlamentarnu proceduru proslijeđene izmjene Zakona o PIO-u i kada će biti upućene.