- Još nismo počeli sa sekvencioniranjem zbog opredjeljenja da u proces uključimo novije, a ne uzorke koje smo deponovali ranije s osnovnim ciljem – eventualna detekcija indijskog ili Delta varijantnog soja koronavirusa. Sada je puno teže doći do uzoraka jer je broj testiranja na SARS-COV-2 bitno manji. Kada ćemo raditi sekvencioniranje, zavisit će od broja reprezentativnih uzoraka, a minimalno su potrebna 24 – objašnjava Goletić.

Indijski soj koronavirusa, označen kao B.1.617, do sada je otkriven u 50-ak zemalja Evrope, a prije nekoliko dana evidentiran je i u Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji.

S obzirom na liberalne mjere na granici BiH prema kojima državljani Hrvatske, Srbije i Crne Gore u našu zemlju mogu ući bez predočavanja negativnog PCR testa, te činjenice da je zbog ljetnih odmora svakim danom sve veći protok ljudi preko granice, postavlja se pitanje - postoji li mogućnost da je indijski soj već tu među nama?!

- U ovom trenutku mislim da je malo vjerovatno da imamo lokalnu transmisiju Delta varijantnog soja koronaviruisa jer bi se to, zbog njegove bitno veće kontagioznosti, primjetno osjetilo kroz porast broja slučajeva, pogotovo zbog niske stope procijepljenosti stanovništva. Naravno, pitanje je dana kada će do toga doći imajući u vidu aktuelne mjere na snazi i predstojeću turističku sezonu – istakao je Goletić.

Podsjetimo, nakon pauze koja je trajala od februara, Veterinarski fakultet u Sarajevu krajem maja dobio je donaciju dijagnostičkih kitova i potrošnog materijala za sekvencioniranje humanih uzoraka pozitivnih na SARS-CoV-2.