Zastupnici SDA, SBB-a, Demokratske fronte i BOSS-a  uputili su danas svim šefovima zastupničkih klubova koji participiraju u radu Skupštine Kantona Sarajevo prijedlog sporazuma prema kojem bi sjednicama predsjedavala Smiljana Viteškić, a do izbora predsjedavajućeg Skupštine.  U pozivu se predlaže održavanje sastanka danas u 13 sati. 

U prijedlogu se navodi da je Viteškić zamjenica predsjedavajućeg iz reda srpskog naroda, te najstarija skupštinska zastupnica.

Dalje se navodi da se sporazum potpisuje u cilju stvaranja pretpostavki normalizacije rada Skupštine Kantona Sarajevo, a samim tim i donošenja potrebnih odluka kojima bi se osiguralo kontinuirano finansiranje korisnika budžeta KS, odnosno pružanje usluga korisnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, te JU Službe za zapošljavanje KS, ali i donijele potrebne odluke o izboru predsjedavajućeg Skupštine KS.