U  njemu se, između ostalog, kaže da je "isporučen proizvod: respirator ACM812A. Respiratori i anestezijske mašine prema klasifikaciji datoj u Direktivi spadaju u klasu IIb rizika po pacijenta. Samo je klasa III većeg rizika, a u nju spadaju koji se ugrađuju u čovjeka".

Također se navodi sljedeće, "Proizvođač respiratora ACM812A je Beijing Aerospace Changfeng Co., Ltd. Peking, Narodna republika Kina. Proizvođač posjeduje, i dostavljen je, Certifikat o usklađenosti sistema kvaliteta prema Direktivi 93/42EEC (Aneks II bez sekcije 4) broj: HD60133038 0001 od 7.11.2019. godine kojeg je izdalo NB TUV Rheinland LGA Products GmbH, Njemačka, broj:0197, a koji je (certifikat) uslov za stavljanje CE znaka na proizvod".

U nastavku može pročitati kompletan izvještaj Instituta za mjeriteljstvo BiH.