Na stranici Vlade KS objavili su informaciju o registru projekata od značaja za građane Kantona Sarajevo, a što je, kako su naveli, jedinstven dokument primopredaje vlasti koji je saziv Vlade KS na čelu sa Fortom, pripremio za svoje nasljednike.

- Iako je ova praksa nepoznata u našem političkom diskursu smatramo je obavezom prema građanima i kontinuitetom razvoja demokratske prakse i građanske uljudnosti u našem Kantonu i državi.

Dokument sadrži projekte iz 12 resora koje su započeli ministri iz ovog saziva, a čija realizacija će podići kvalitet života građana Sarajeva. Projekti se odnose na poboljšanje javnog prijevoza, podizanje kvaliteta zdravstvenih usluga, proširenje obuhvata predškolskog odgoja, sužavanja prostora za korupciju, konsolidaciju finansijskog poslovanja…

Za svaki od projekata precizno su navedeni vrijednost, očekivani rezultati, vremenski okvir i status realizacije. Dokument će biti koristan alat za praćenje efikasnosti rada novog saziva vlade, kada su u pitanju vitalni interesi građana Kantona Sarajevo.

Saziv Vlade KS na čelu sa premijerom Fortom ostavlja započete projekte koji su u interesu građana, novom sazivu u dobroj vjeri da ih vode i završe angažirajući sve lične i sistemske raspoložive resurse.

Poštovani građani, ovo je posljednja Facebook objava aktuelnog saziva Vlade Kantona Sarajevo - navodi se u ovoj objavi.

Registar projekata od interesa za građane KS u cjelosti možete pročitati na linku http://tiny.cc/fsatkz

Inače, Vlada Edina Forte je često u javnosti nazivana "Facebook Vladom", jer je njen učinak, prema tumačenju njihovih rivala, više mjeren na ovoj društvenoj mreži nego u stvarnosti.